Ideály + skutky = ocenění = I., II. a III. odboj = nástin zákona ... 9kB .... 16. VIII. 2005
            
                Nástin  =  Parlament    České  republiky   vyhlašuje :  
                  Poděkování  a  úctu  účastníkům I., II.  a  III.  odboje,   kteří   bojovali  
                            za    naši    státnost    a    hájili       hodnoty    všelidské . 
    

           Zřetelná  ustanovení   jsou  potřebná  z  více  důvodů.
Proto i  v   našem  právním   pořádku,   v  jeho Sbírkách  zákonů,  jsou  zařazeny zákony  
o zásluhách  T.G. MASARYKA, o zásluhách M.R. ŠTEFÁNIKA, o době nesvobody
1939-1945,  o době nesvobody 1948- 1989,   o  zásluhách dr. Edvarda  BENEŠE.

Podobně  potřebný  je  i  dosud  chybějící  a  jednotící  zákon o  I., II, a III. odboji,
věnovaný statisícům těch, kteří mnohokrát i  za cenu nejvyšší přispěli k naplňování hodnot 
všeobecně  uznávaných  v  průběhu  dějin  národních  i  dějin  všelidských.  

Jeho  nástin  jsem  přednesl  v  červencovém  poradním sboru  ředitele ÚDVZK, 
plukovníka  Mgr. Ireneje  KRATOCHVÍLA  ( úterý 28. VII. 2005 ).  Po  všeobecném 
souhlasu přítomných členů s  tímto nástinem,  byla  na 16. srpen 2005 sjednána pracovní 
schůzka  s  poslancem  PSP ČR,  MUDr.  Josefem  JANEČKEM,  v jeho kanceláři.

Dnešní schůzka,  mezi  9:00  až  10:00 hodin,  vyústila  v  rozhodnutí,  navrhnout 
do  čtrnácti  dnů  stručnou  a  výstižnou  formulaci  tak,  aby byla  legislativně i  politicky
přijatelná.  Z  plurality  předložených návrhů  pak  bude  vybráno to  nejvhodnější  znění.

                                                Předkládám  nástin  textu:

                    
Parlament   České  republiky  vyhlašuje : 
    Poděkování  a  úctu  účastníkům  I., II.  a  III. odboje,  
                      
kteří    bojovali   za     naši   státnost  
                        
a   hájili    hodnoty   všelidské.    
 
.
.
.
                             Doplňující informace:
 
       1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       3/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
            Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.