Odpad - likvidace =  návrh 1991 : uskutečnění = 2005 ! ................. 8kB .... 14. VIII.2005
 
Hořkým  zadostiučiněním = ale až  po čtrnácti letech, je realizovaný  zákonný návrh, předložený  
   22. května 1991  Federálnímu  shromáždění  ČSFR,   při  projednávání  vládní  novely zákona 
   o odpadech:"  Podpořit daňovými a jinými stimuly využití druhotných surovin."  Návrh však ....

              Protokoly z jednání našich zákonodárných sborů 
jsou poučným čtením,  jak o věcné  politické práci,  stejně  jako  důkazy  o  politikářském 
a   lobbystickém  přístupu   k    řešené  problematice.   Vysvítají   z  nich  obstrukce  vůči 
" nežádoucím "     lidem    a     " nežádoucím "   návrhům. 
                Hořkým zadostiučiněním = ale až po čtrnácti letech,  
je realizovaný zákonný návrh, předložený 22. května 1991 Federálnímu shromáždění ČSFR,  
při  projednávání  vládní novely   zákona o odpadech:
                                
Poslanec Sněmovny lidu, Bohuslav HUBÁLEK:
 
    " ... Podpořit daňovými a jinými stimuly využití druhotných surovin. ..." 
Návrh však nenalezl politickou podporu.
Byl  hloupý?  Co komu  vadilo tehdy;  i při obdobných
příležitostech?  Proč,  v  čí  prospěch ?

..                         Doplňující informace:
       1/ Od  13. srpna budou mít výrobci na základě novely  odpadového zákona povinnost 
           zajistit zpětný odběr,  zpracování a odstranění  starých elektrospotřebičů.   Náklady 
           na  tento  systém má  pokrýt   recyklační   poplatek,  který bude uveden  odděleně 
           na účtence k zakoupenému výrobku.  Navíc  výrobci  a  dovozci   musejí   do ceny 
           nových  spotřebičů 
zahrnout i  náklady  na  jejich  budoucí  likvidaci.  (  Ze zprávy
           České tiskové kanceláře, 5. srpna 2005, 9:26 hodin ).

       2/ Související dokumentace je na internetových stránkách Parlamentní knihovny, www.
            psp.cz ,
k datu  22.V. 2005, a k parlamentním tiskům  590 a 628 = návrhy zákona 
           o odpadech.
       3/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       4/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       5/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
            Představu  o nich  podá  otevření souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.