Skanzen dolu Mayrau : političtí vězni - zkreslení = napravit ! .... 26kB .... 12. VIII. 2005
 
Za  režimu  KSČ,  v  době  přejmenování  na důl Fierlinger, zde museli pracovat mnozí političtí vězni. 
  O tom však  Skanzen i průvodní texty podávají neúplné a zkreslující informace. Proto jsem požádal ....

  Skanzen  dolu  Mayrau 
ve  Vinařicích  u  Kladna
   je  pozoruhodným  
památníkem práce i  průkopnického věhlasu
havířů a techniků; právě těch z dolu Mayrau.
   Za  režimu  KSČ,  v  době  přejmenování  
na důl Fierlinger, zde museli pracovat mnozí
političtí vězni. O tom však Skanzen i průvodní 
texty podávají neúplné a zkreslující informace.

Proto jsem požádal Kulturní odbor Krajského úřadu Středočeského
kraje, 
aby  zjednal  potřebnou  nápravu:    

  

   Žádost ve věci veřejné                                                           Praha pátek 12. srpna 2005


   Krajský úřad Středočeského kraje - oddělení kultury
  
Věc: Zkreslující  údaje  v dokumentační knížce » 120 let dolu Mayrau «

       V dokumentační knížce » 120 let dolu Mayrau «,  jejímž   vydavatelem  z  roku 1995
   je Skanzen dolu Mayrau,  jsem  po jejím  zakoupení  při  prohlídce  Skanzenu  ( sobota 
   6. srpna 2005 )  shledal   závažná   dokumentační   pochybení  věcného  rázu.

   Pan Jan UVÁČEK, autor  idylicky a vzpomínkově laděné knížky,  jen letmo  a neúplně 
   popisuje  období  padesátých  let  minulého  století,   kdy  v   tehdejším  dolu Fierlinger   
   pracovali  političtí  vězni   =  odpůrci  i  oběti  komunistického  režimu.

    Vím to z  vlastní  zkušenosti, jako " velezrádce " , odsouzený na  5 roků vězení. Téměř 
   jeden  rok  jsem  fáral  na pole  RII A, počínaje  podzimem 1952.  Potom  většinu z nás 
   odvezli  do táborů  kolem  uranových  dolů  v  Jáchymově  a  v  Horním  Slavkově.

   Ve světle těchto skutečností je  nejenom  chybné,  ale i mnohostranně zavádějící  tvrzení 
   ze stránky 105;  jak v datování,  tak i v idylickém popisu  vězeňských výdělků. Nehledě 
   na další :
        
.... K  zaměstnancům   dolu  patřili   také   bývalí  odsouzení   Nápravného  
         ústavu ve Vinařicích.  Fárali  zde  od roku  1957 téměř do roku 1989.
.....  
         Za určenou práci dostávali slušné výdělky, z čehož platili udržovací náklady, 
         hradili   různé   pohledávky,  něco  šlo  na   vkladní  knížku   a  zbytek   bylo  
         kapesné.
....

       Z hlediska nevězeňského a obecného tato knížka postrádá výčet smrtelných příhod 
   během  existence  dolu  Mayrau ( Fierlinger ).

       S povděkem a s pochopením vzpomínám na  pana důlního VOKÁČE,  a na ty další  
   havíře,   i  na  tehdejší  hornické učně,   pro které  jsme  nebyli  třídně  zavrženíhodnými 
   " drbany ".  Poznal  jsem  v  nich  lidi,  potvrzující  tu  známou  píseň  »  Hornický stav 
   budiž  velebený
«.   Tím spíš  by byla vhodná  alespoň  upřesňující  vložka  do prvního 
   vydání  prodávané  knížky.

        Ze známých osobností může uvedené skutečnosti potvrdit  JUDr. Jakub ČERMÍN, 
   politický vězeň  nacismu  a  komunismu,  vězněný  také na  Fierlingeru.  Jeho adresa je 
   v  pražském  telefonním  seznamu.

       Domnívám se,  že je ve vaší  pravomoci  projednat  zmíněnou žádost  s představiteli 
   Skanzenu dolu Mayrau.

           S pozdravem a s přáním úspěšné práce

                                                                              Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                                  ( podpis, adresa )                  
   Co = e-mail:  mayrau@centrum.cz  

..                             Doplňující informace: 
       1/ Žádost převzala podatelna v pátek 12. srpna 2005, ve 13:00 hodin.  E-mail s kopií
           je odesílán  do Skanzenu spolu se zveřejněním této stránky, o deset hodin později. 
       2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       4/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
            Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.