Prevence : infekce = hygiena + MUDr. VÍT = DOKUMENT........... 68kB .... 4. VIII. 2005
 
Není třeba upřesňujících slov k  příslibu, který ve svém dopisu vyjadřuje MUDr. Michael VÍT, Ph.D., hlavní 
   hygienik  ČR,  v  souladu  s  ministryní  zdravotnictví  ČR,  doc. MUDr.  Miladou  EMMEROVOU, CSc. ....

.     Není třeba  upřesňujících slov  k příslibu,  který ve svém dopisu vyjadřuje MUDr. 
      Michael VÍT, Ph.D., hlavní hygienik ČR, v souladu s ministryní zdravotnictví ČR,  
      doc.  MUDr. Miladou  EMMEROVOU, CSc.
      Přílohou jeho dopisu je návodný text, dosažitelný na internetu, v rámci celostátní  
      osvětové  akce  ministerstev  zdravotnictví  USA;  takže  jeho  kopii nezveřejňuji. 
.
               DOKUMENT =   dopis,  doručený 3. srpna 2005: 
..
..                                Doplňující informace: 
       1/ Písemný příslib alespoň  internetové akce může být prvním krokem k daleko širšímu 
           varování před rozséváním kapénkových infekcí. Tím spíš, když v současnu je Praha 
           zaplněna  plakáty,   varujícími   toliko   před   kapesními   zloději.  
           Co  však  je  důležitější?  Osvěta  a  zdraví?  Peníze,  výroba  a  prodej léků?
          
To  dokáže  praxe  podzimních dnů.  Pro úplnost k tomu  bude  patřit sdělení, kterak 
           bude  zkvalitněna  administrativní praxe v Ministerstvu zdravotnictví České republiky,
           aby  nedocházelo  ke  zbytečným  těžkostem  a   nedorozuměním. 
       2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství;
           například 18. ledna  a 1.srpna  2005.
       3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       4/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
            Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.