Rada ČTK  =  alibismus : ČTK = STÍŽNOST :  PSP ČR .................... 31kB .... 3. VII. 2005
  ....  Zmíněné nepořádky,  ať už  z  jakékoli příčiny, jsou  v příkrém rozporu s deklarovaným  posláním  ČTK, 
  i Rady  ČTK.   Včetně  trvale  chybějící   vlajkové pocty   ve  dny státních  svátků,   na   centrální   budově  
  ekonomicky prosperující  instituce, užívané spoustou výběrových  zaměstnanců! I proto vás žádám o zjednání 
  patřičné  nápravy.  ....
                    STÍŽNOST   NA    RADU  ČTK,
        PŘEDANÁ  POSLANECKÉ   SNĚMOVNĚ
:
                                                                           
  Stížnost ve věci veřejného zájmu                                      Praha středa 29. června 2005

  Stálá  komise  Poslanecké  sněmovny  pro   sdělovací  prostředky
 
Věc:  Alibistická a nedůsledná činnost Rady České tiskové kanceláře   =   1 list  = strana 1
 
Příloha:  E-mail  z  6.  prosince 2004 .................................................  =   1 list  = strana 2
               E-mail  z 13. března   2005 ( bez e-mailu z 6 .XII .2004 ) ....  =    1 list  = strana 3  

   Vážení, dámy a pánové,

        Rada ČTK, místo vyšetření  spáchané a  šokující nepečlivosti, kategoricky trvá na tom,  
  abych  jim  znovu   poslal  dopisy   ztracené  v   ČTK.        

     Tentokrát  jsem  odmítl,    na  rozdíl  od  předchozí   údajné ztráty   průkazně předaného
  dokumentu  z   Ministerstva  vnitra  ČR   do  podatelny ČTK   =   o  odtajnění  souhrnného
  odchodného příslušníků II. správy StB;  v souvislosti s odtajněním do té doby utajovaného 
  seznamu  utajovaných   skutečností  MV  ČR.  

       Zmíněné nepořádky,  ať už  z  jakékoli příčiny, jsou  v příkrém rozporu s deklarovaným
  posláním  ČTK,  i Rady  ČTK.  Včetně  trvale chybějící   vlajkové pocty   ve dny státních    
  svátků, na centrální budově ekonomicky prosperující instituce, užívané spoustou výběrových 
  zaměstnanců  !    I   proto  vás  žádám  o  zjednání   patřičné  nápravy. 

             S pozdravem a s přáním úspěšné práce     ( podpis 

                                                               Bohuslav   HUBÁLEK
                           190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 ,     telefon =  286  884  774
                            e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek  
     
              PRVOTNÍ   ŽÁDOST  K  RADĚ  ČTK  
                             A   JEJÍ    PŘÍLOHA, 

                     DODNES     BEZ    VYŘÍZENÍ
:  
                                                                                                                           
  Dopis ve věci veřejné                                                             Praha pondělí 6. prosince 2004

  RADA České tiskové kanceláře
  Věc: ČTK a KPV ČR = prohlášení a odezvy

      V zájmu vyjasnění  toho, co je předmětem leckterých dohadů, žádám vás o zaujetí  stanoviska 
  i opatření, souvisejících s tématikou, kterou uvádím v  příloze  tohoto  psaní.

          S pozdravem a s přáním úspěšné práce
                                                                                                   Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                                             www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                          190 00   PRAHA 9    Českolipská 19
    KPV ČR - ČTK = PLOCEK : HUČÍN = stížnost - skutek ? ................... 06. XII. 2004
    
....  Potom  by  se  nemohlo  stát,   že  ČTK,   která  se ........
                ČTK  zmanipulovala  prohlášení  k  případu  Vladimíra  HUČÍNA .
  
To jsem se  včera  dočetl v  listopadovém  vydání časopisu  pražské  pobočky  KPV ČR
   »  VĚRNI   ZŮSTANEME  « ,  na straně 3,   ve  článku   » Úvaha nad děním kolem nás  «.
   Diplomovaný technik, oldskaut  a bývalý politický vězeň režimu KSČ, člen redakční rady
   tohoto časopisu;  je v něm kritický,    avšak  neúplný,  a  nejde k jádru vlastního problému.
   Co naplat, že používá razantní výrazy, stejně jako v předzávěrečné části, ze které doslovně
   přepisuji :
   Potom  by se  nemohlo  stát,   že  ČTK,   která se  jak se zdá  halí  do stejného hávu 
  
jako  ČTK   do   totality,   zkreslí prohlášení  KPV  tak   ohavným  způsobem,  že mu
   dá  zcela  opačný  význam.  Něco v tom smyslu,  že se KPV  distancuje od toho co se 
   dělo v Přerově ( jako by  příčina i  následek  byly  v  jedné  rovině ). O tom,  že KPV 
   požaduje důsledně veřejné projednání kauzy Hučín a mimo  pravomoc OS v Přerově,
   taktně  pomlčela.
  
Nikde  však  žádná  zmínka o odeslání  písemného  protestu  KPV ČR  do  ČTK !
  
Pokud se tak nestalo,  je i  otištěný  muklovský odsudek  České tiskové kanceláře  toliko
   dekorativním   a  sebezviditelňovacím  gestem,   bez  praktického  účinku.
   Podobné  postoje  však  jsou  metlou  současného  dění  ve  všech  věcech 
  
společného  zájmu.   Svědčí  o  tom  probírka  denním tiskem,  i  stránkami  internetu.  Při
   vyhodnocení  přečteného  zjistíme,  že  například  záplava slov  a  víceminutové čtení  nás
   obohatily  o  jedinou  novou a  přínosnou  informaci.   Někdy  ani  to  ne.  
   Očekávat  věcné  skutky  píšících  rétorů,  to  bývá  opovážlivost.
   Jenže  podobným  publicistům  převážně  stačí,    že se  předvedou v  okruhu  souznějících 
   čtenářů  a  získají  u   nich   punc  nebojácných  mluvčích ....   
   Ale proto jsme,  tam  kde  jsme,  po  patnácti  rocích  promarňovaných  příležitostí;
  
doufejme  a  doufám  v  obrat   k  lepšímu   O  to se i  trvale snažím. Proto svůj  příspěvek 
   průkazně pošlu k vyjádření a k souvisejícím opatřením, jak do KPV ČR, tak i Radě ČTK. 
                    PRVNÍ   BEZVÝSLEDNÁ   URGENCE,  
                    STEJNĚ   JAKO   TY   DALŠÍ
: 
                                                                      3
Dopis ve věci veřejné                                                                Praha  neděle  13.  března  2005

RADA České tiskové kanceláře     
Věc:     
1/  Urgence  odpovědi na  e-mailový  dopis z  6. XII. 2004     
2/  Dvě  kritická zjištění  k působení  ČTK   
 
Doposud jsem nedostal odpověď na e-mailový dopis, odeslaný do ČTK před více než čtvrtrokem;  jeho  původní text  připojuji za dvě následující  kritická zjištění: 
   A/  Proč Rada ČTK dlouhodobě toleruje absenci státní vlajky na budovách ČTK, o všech státních
        svátcích ? ČTK každoročně vykazuje  úspěšné ekonomické výsledky. Proto se domnívám, že
        instalace vlajkových žerdí a  konzolí by nemělo být  vlasteneckým, ani peněžním  problémem. 
  B/  Jaké je vaše stanovisko k úrovni zpravodajství ČTK, které pro každý  týden roku shrnuje výročí
        a  významné  dny?  Dlouhodobě zjišťuji,  že jak ve vztahu k období  totality  režimu KSČ, tak 
        i k obětem a oblastem sociálního dění za nekomunistické Republiky, tam existují podstatné  
        výpadky. Domnívám se,   že  situaci  by  řešila  například  porada  s  ÚDV  ZK  =   Úřadem
        dokumentace  zločinů  komunismu,  jakož i s odbornými ústavy Akademie věd ČR. 

         S pozdravem a s přáním úspěšné práce

                                                                       Bohuslav    HUBÁLEK
                                190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 ,     telefon =  286  884  774
                               e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek  

..                           Doplňující informace: 
       1/ Dopis jsem  předal  podatelně  Poslanecké sněmovny  Parlamentu  České republiky  
           ve středu 29. června 2005, před 13:00 hodin. 

       2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství.
;
           k  tomuto  dopisu  se  váže  zde zveřejněný   příspěvek  z   5. dubna 2005. 
       3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       4/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
            Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky. 
       5/ Obdobný nedostatek  administrativní  a  politické  kultury,  i  reálné  občanské
            odvahy 
( například  také sebezviditelňování  ve skautském stejnokroji a  s odznakem  
            KPV ČR ),  trvale projevuje v   » muklovské « organizaci  také  pan Karel PLOCEK,
            vedoucí  redakční  rady  časopisu  Věrni  zůstaneme,  vydávaného  pobočkou  č.15 
            KPV.   Od  svých  prosincových   stesků  sice  píše  a  moralizuje  o  všem  možném,  
            přeopatrně se  však  vyhýbá   řešení   de facto  cenzorského  zásahu  v  ČTK !