Pět  roků  informací  a  podnětů,  leč  příklady "netáhnou". .......... 11kB .... 1. VII. 2005
  Oblíbenější  jsou   populistické  počiny  a   nezávazná   komentování,    i  od   lidí,   kteří  
  by mohli a měli problémy řešit.  Obzvláště, když  se tak  rádi v  " úctě  sklánějí "  před .... 
     Výročí  =  1. července  2000   až   1. července  2005.
         Pět  roků  informací  a  podnětů, leč  příklady " netáhnou ".
     Oblíbenější   jsou  populistické počiny a  nezávazná  komentování,   i  od   nehloupých 
     lidí,   kteří  by  mohli  a  měli  problémy  řešit.  Obzvláště,  když  se  tak  rádi  v  " úctě  
     sklánějí " před  mravním odkazem  národních velikánů, obětí  nacismu,  komunismu .... 
     Rozhodně  se  však  naplnily  další  záměry,   které  vedly  k  otevření  těchto 
     webových  stránek: 

       1/ Nezávisle na libovůli mediálních bossů spatřují světlo světa mnohé informace, 
           jinde  nepublikované;   jako služba  těm,   kteří  chtějí   alespoň   vědět.  Myslím, 
           že se to vztahuje na většinu pětatřiceti až  čtyřiceti  navštívení » doklad-hubalek«;  
           během  průměrného  týdne,  od  1. července  2000. 
       2/ Jsou  věrohodným dokumentem  o naší  době,  s vícenásobným  ověřováním 
           poskytovaných informací. K tomu patří prokazatelnost citovaných sdělení. Navíc 
           tím už  v zárodku čelím soudním žalobám proti obsahu zde zveřejňovaných údajů.   
       3/ Zavedený  rejstřík  nápravy  hned od  prvopočátku  omlouvá a  přehledně řeší   
           přirozenou  lidskou  vlastnost  =  právo  na  občasný  omyl.  Je nutné podotknout, 
           že  paragrafový  návrh  rejstříku do našeho tiskového zákona byl nevhod mediální  
           sféře; neboť jeho zavedení by názorně ukazovalo jak je kdo pečlivý a věrohodný. 
           To  by  sice  prospívalo  čtenářům,   ale   rozhodně  ne   údajným  hlídacím  psům
           demokracie.   A  ti  často   » mávají «    naší  politickou  scénou ( o tom například 
           svědčí   takzvaná  televizní  " stávka " ,   na  rozmezí  roků  2000/2001 ).
     
  4/ Rejstřík osob  a  vloni přičleněný rejstřík institucí jsou orientační pomůckou
           k vytvoření  názoru o tom, kdo je kdo; alespoň podle zde zaznamenaných skutků.
           Totéž ve větším rozsahu,  v  místně příslušných médiích,  by lépe  sloužilo voličům,
           než  showmanství  a  samochvalné  řečnění  kandidátů  co  udělají, až ... 
     Zmíněné zásady však narážejí na "neviditelný" odpor  rozličných kamarádských 
     klanů,  neboť  by  například  došlo  k   pluralitnější  obměně  politiků.  A  to  nejenom 
     k  nelibosti  postižených " zástupců  lidu ".  Byla by to i  pohroma  pro korupční lobby, 
     tuzemské i zahraniční, pro růst nákladů na podplácení. I riziko větší pravděpodobnosti  
     prozrazení,  usvědčení  a  potrestání. 
 
            NAVAZUJÍCÍ   A   USKUTEČNITELNÉ   PŘÁNÍ:
       Naučme se být občany, abychom mohli lidsky žít.   
..                                 Doplňující informace: 
       1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       3/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
           Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.