Ztráty = biliony = obviněna ODS =  URGENCE  DOTAZU  ................. 10kB .... 27. VI. 2005
        
V zájmu  průkaznosti  a  žádoucího  řešení  by  měl poslanec  Michal KRAUS doložit 
         své  tvrzení  o   čtyřbilionové   ztrátě   státního  rozpočtu,   zaviněné  vládami  ODS.   
          První urgence proběhla při náhodném setkání 4. května 2005.
     Urgence ve věci veřejné                                                 Praha pátek 24. června 2005

     Předseda poslaneckého klubu ČSSD
     Mgr. Ing.  Michal   K R A U S
     Věc:  Ztráta  čtyř  bilionů  korun

     Vážený pane předsedo,

         více než dva měsíce čekám, že uvedete věrohodné zdroje svého parlamentního tvrzení
     o promarněných  čtyřech bilionech  korun,  jak jsem Vás  písemně žádal 5. dubna 2005.

        Vzhledem  k  tomu,  že  kompromitující  informaci jste vyřkl  v  Poslanecké sněmovně, 
     je věcí  politické etiky i občanské zodpovědnosti vysvětlit problém průkazně a průzračně. 
     Tím  spíš,  že  stát  poskytuje  pro poslaneckou  práci  organizační, finanční, i  personální 
     zabezpečení.

         Předem děkuji za Vaši odpověď.

                                                           S pozdravem   (  podpis  )

                                                                    Bohuslav   HUBÁLEK
                               190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 ,     telefon =  286  884  774
                                e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek 

 
..                           Doplňující informace: 
       1/ Závažné  obvinění  ze  ztráty   čtyř  bilionů   korun  sice  zaznělo na společné 
           schůzi  Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ale bez uvedení věrohodného  
           a  ověřitelného   zdroje.  
           Zarážející  je  také  nevyhraněný postoj  obviněné  Občanské demokratické  
           strany,  ale  i   dosavadní  netečnost  sdělovacích  prostředků  všeho  druhu.
      
Jakoby  4 000 000 000 000 Kč  nestály za  povšimnutí volebních 
          agitátorů,  ale  i   údajných   hlídacích psů   demokracie  ? 

       2/ Dopis jsem  předal  podatelně  Poslanecké sněmovny  Parlamentu  České republiky  
           v pátek  24. června 2005, 13:00 hodin. Doručen však bude až v pondělí 27. června.
           Text  nerozesílám  ani  redakcím,  ani  osobám  veřejného  zájmu,  vzhledem  
           k dřívějším zkušenostem. Neboť když už nejednají na  úrovni, vůči komukoli,  
           mají  vnímat,  vědět,  a   sloužit   veřejnosti.   V  rámci  plnění  svých  funkcí, 
           dobrovolně  převzatých. 
  
       3/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství.
;
           k  tomuto  dopisu  se  váže  zde zveřejněný   příspěvek  z   5. dubna 2005. 
       4/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       5/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
            Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.