Bavorsko : hranice  =  zemská - státní = DOPIS  MINISTRA ......... 122kB ....  26. VI. 2005
  Ministr  zahraničních věcí  ČR  popisuje a přijatelně vysvětluje stávající  způsob hraničního  
   značení, i  v  souvislosti  s  uzavřenými  mezistátními  smlouvami.   Odpovídá  tak  na  dotaz 
   ohledně  znepokojující   informace,   nedávno  zveřejněné v  celostátních   HALÓ  novinách.
    Ministrova  odezva  na  dotaz  zde  zveřejněný  21. května 2005:
..                            Doplňující informace: 
       1/ Bohužel,  nejen  HALÓ noviny  často upadají do  populistických a komerčně
           vábivých  výkřiků,   balastně   zatěžujících   úřady  i  soudy.    Zejména  však
           deformují  věcnou  a   přesnou   informovanost  lidí  =  občanů  = voličů.

       2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       4/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
            Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.