Rada ČTK + ČTK : dotazy + informace = " ztráty " = cenzura ................... 4. V. 2005
   
Elitářské a neobolševické praktiky vlivových osob se postupně zahnízďují  do různých 
     oblastí denního života. Pod jejich působením pak značná část lidí zlhostejní k  důsledné  
     a  funkční  obraně  svých  zájmů  =  tedy  i  k  řádné  správě  věcí  společných.  

Elitářské a neobolševické praktiky vlivových osob se postupně zahnízďují 
do různých oblastí denního života. Pod jejich působením pak značná část lidí zlhostejní
k  důsledné  a  funkční  obraně  svých zájmů =  tedy i k  řádné správě  věcí společných.  
Téměř pět roků  zveřejňuji  konkrétní  činy podle zásady,  že  příklady táhnou.
Toto snažení je vykupováno velkým úsilím a minimálním zájmem okolí.  Ale i  tak  je to 
věcně  přínosnější,   než  sáhodlouhé slovní výboje,  navíc  postrádající  realizovatelnou
koncovku. 
Následující stížnost k Radě České tiskové kanceláře
by mohla být víceřádková a upovídaná,  pokud bych chtěl  horlitelsky  řečnit,  a kdyby 
mě  nesvazoval  úcta  k  času  na  život  nejenom  těch,  kteří  věci  vyřizují,  ale  i  těch,  
kteří  se  s  nimi  seznamují   =   tedy   i  vás,  čtenářů  mých  sdělení :

....
                    Stížnost  a  urgence  ve  věci  veřejné: 

.
     Stížnost a urgence  ve věci veřejné                                    Praha úterý 3. května  2005  

   RADA    České  tiskové   kanceláře   
    1/ Stížnost   proti  cenzurní  blokaci  dopisů  Radě ČTK,  i  samotné  ČTK.
    2/
Urgence  odpovědi  na dva  e-mailové dopisy,  z  6. XII. 2004 a 13. III. 2005.

     
  Včera, brzy po předání urgence v podatelně ČTK,   dostal  jsem na svou e-mailovou 
    adresu vaši diskutovatelnou odezvu  ohledně  mých  e-mailových dopisů,  z  nichž  však  
    ani  jeden  mi  elektronickou  službou   nebyl   vrácen  jako  nedoručitelný.  Oba dopisy  
    byly zaslány na  oficiální  adresu ČTK,  se zřetelným  nadpisem pro Radu ČTK.  Druhý  
    z  nich  měl  navíc  také  znak   zvýšené  důležitosti.  Přesto  mi  oznamujete  následující: 

    Vážený pane Hubálku,
          obdrželi jsme Vaší urgenci datovanou dnešního dne.  Rada ČTK neodpovídala  
    na Vaše e-mailové dopisy ze dne 6. 12. 2004 a 13. 3. 2005 z toho důvodu, že žádné 
    Vaše dopisy neobdržela. Veškerá korespondence a  to i e-mailová  je  mnou pečlivě 
    evidována.
    Nevím z jakého důvodu jsme  Vaše dopisy   neobdrželi,  pokud  máte  zájem  nám 
    něco sdělit  zašlete  je  znovu.
    S pozdravem
    Květa Švecová - sekretářka Rady ČTK  

       Proto  vyvstává  závažné  podezření  o  dlouhodobých   cenzorských  praktikách
    v  rámci  ČTK  =   k  narušování  práce  Rady ČTK,    ale   i   samotné   ČTK.

        Nyní to jsou dva " ztracené " e-maily  pro Radu ČTK. V roce 1998 to byly řádně
    předané  údaje  o   souhrnném  odchodném  příslušníků   bývalé  Státní  bezpečnosti 
    (StB), jak je 12. ledna 1998 vystavilo Ministerstvo vnitra ČR, po úspěšném soudním 
    soudním sporu  proti  blokačním příkazům tehdejšího ministra, pana  Jana RUMLA.
 
        Tehdy  podatelnou  ČTK  převzaté  dokumenty  se  rovněž   " ztratily ".   Teprve  
    na základě  mé  urgence jsem byl požádán,  abych  materiály   poskytl  znovu,  což   
    jsem  tenkrát  učinil.   V  dobré  vůli,   a  jak  vidím  dnes,   až    příliš   předůvěřivě.  

        Neboť ani dnes,  ani tehdy,  není  vidět   snahu    po  nápravě  toho výchozího = 
    zabránit  nekvalitní  a  protizákonné  práci  toho, kdo si v ČTK dovoluje cenzorské 
    manýry, přetrvávajících nejméně od roku 1998,  navzdory Ústavě České republiky 
    a zákonů  navazujících,  včetně  zákona  o  ČTK. 

        Proto očekávám kvalifikované, důsledné a průkazné, vyřízení této stížnosti.

                                             S pozdravem          (   podpis  ) 

                                                                   Bohuslav   HUBÁLEK
                             190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 ,     telefon =  286  884  774
                              e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek  

.
                              Doplňující informace:
 
       1/ Stížnost jsem předal v  podatelně  České tiskové kanceláře, v  úterý 3. května 2005,
           v  15:50  hodin.   Nezodpovězené  dopisy  se  týkají   blokace   zprávy  o  KPV ČR, 
           ale  i soustavné  absence  vlajkové pocty státním svátkům,  na ústřední budově ČTK.
       2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       4/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
            Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.