Komunismus - spravedlnost = justice = zahraniční = praxe ......................... 26. IV. 2005 
  
... Není  pochyby,   že  obdobné   hodnocení  lze  také  uplatňovat o  organizovaných represích   
    a  následcích  tzv. třídního  boje vůči vlastním spoluobčanům,  za režimu Komunistické  strany  
    Československa    =   KSČ  =     zejména   v   padesátých   letech  minulého  století. ..
Dopis ve věci veřejné                                                       Praha pondělí 25. dubna 2005 
 
Městské  státní  zastupitelství v Praze 
150 00   Praha  5   Náměstí 14. října  č.9
Věc: HALÓ noviny,  § 261a   tr. zákona
Sp. zn.                KZn  3288 / 2003 - 55

     V návaznosti na váš dopis, doručený  v pátek 22.dubna,  chci upozornit na nejnovější
precedentní  informaci  z  justice  členského  státu   Evropské  unie:

     Španělský tribunál odsoudil, v úterý 19.dubna 2005, bývalého důstojníka argentinské 
armády Adolfa Scilinga,  za zločiny proti lidskosti, za argentinské diktatury (1976-1983). 
Okamžitou  a  obsáhlejší  zprávu o tom  přineslo  úterní  zahraniční zpravodajství  České 
tiskové kanceláře.  

     Spolu  s  tím  upozorňuji  na  další   závažné   rozhodnutí  ze  zahraničí,   u  nás  zatím
analogicky   neuplatňované   v   justičním  přístupu  k   plošně   organizovaným  zločinům
totalitního   režimu   KSČ.

    Je to judikát  Spolkového soudního dvora ( Bundesgerichtshof  BGH ) v Německu, 
který rozsudkem z  roku  1994  ( BGH,  15. März 1994, NJW,  1421-1423 )  vyhlásil,  
že o  masovém  vyhlazování Židů   není   třeba   předkládat  důkazy  a  tato  skutečnost   
byla   přijata    jako    prokázaný     historický    fakt. 

     Není  pochyby,   že   obdobné   hodnocení   lze   také   uplatňovat  o  organizovaných
represích   a   následcích   tzv.   třídního boje   vůči  vlastním  spoluobčanům,   za  režimu  
Komunistické  strany  Československa    =   KSČ  =     zejména   v   padesátých  letech 
minulého století. 

     S pozdravem a s přáním úspěšné práce

                                                                   Bohuslav  HUBÁLEK
                           190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 ,     telefon =   286 884  774
                            e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek  

P.S. =  Omluva a náprava chybného data.
V dopisu JUDr. Luboši Pětníkovi, 15. dubna 2005,   jsem pochybil
v přepisu data  z usnesení  OSZ pro Prahu 1,  2 Zn 4978/2002 -58;  
správně  má  být  3. březen 2004.   

..                            Doplňující informace: 
       1/ Dopis s informacemi o zahraniční justiční praxi, ve vztahu ke zločinům  proti  lidskosti,
           jsem předal podatelně Městského státního zastupitelství v Praze, těsně po 11:00 hod.,
           25. dubna 2005. 
       2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       4/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
            Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.