1948-1989 = politické rozsudky = 208 399 lidí  = statistika MS ČR ............. 13. IV. 2005
 
Údaje z Ministerstva spravedlnosti ČR podle statistik okresních a krajských soudů, doplněné  
  rovněž aktuální informací  o důchodovém výkazu  ubývajících  politických vězňů  režimu KSČ 
 
.  Soudní rehabilitace podle zákona  č. 119/1990 Sb.,  počet případů;
   statistika  Ministerstva spravedlnosti  ČR =  e-mailem B. Hubálkovi = 12. dubna 2005 =
              Rehabilitační  agenda  u  OS  a  KS  od  1. 7. 1990  do   31. 12.  2004
             
 Správní celek   Nápad 
    věcí
   Nápad 
     osob
     Vyřízeno  
pravomocně věcí nepravomocně
        osob
 Pravomocně        osob
Hl. m. Praha    25340   38392    24599    38556    37686
Středočeský     13790    21488    12394    21584    18776
Jihočeský      7911    10609     7882    10688    10657
Západočeský    17968    24825    16638    24926    22673
Severočeský    22954    30489    22375    30559    29500
Východočeský    15336    20592    15035    20688    20248
Jihomoravský    24101    34921    20562    34359    28956
Severomoravský    32391    41120    31370    40335    39903
    Česká   republika   159791    222436    150855    221695    208 399

                            Současná bilance 
          odpůrců  a  obětí  komunistického  režimu
  
                         
8 200    :   208 399  
                  Z  internetu  www.cssz.cz   12. dubna  2005
                    = Česká správa sociálního zabezpečení =               
      ČSSZ už posoudila 3 500 žádostí v souvislosti s nařízením vlády č. 622/2004 Sb. 
   Víc než 95 % z nich rozhodla kladně.  3 341   bývalých politických vězňů z let 1948 
   -1989 či   jejich vdov a vdovců tak dostává pravidelný příplatek k důchodu. Nejvíc 
   se nyní  jedná o 10 500 Kč  měsíčně,  nejméně pak  o 150  korun  měsíčně.  ČSSZ 
   už rovněž zpětně doplatila finanční prostředky,   na které vznikl nárok od začátku 
   letošního roku, kdy vládní nařízení o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění 
   některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, vstoupilo 
   v platnost. K 31. březnu 2005 vyplatila ČSSZ na příspěvky k důchodu celkem cca. 
   1,5 milionů Kč.
      159 žádostí musela ČSSZ zamítnout, a to proto,  že žadatelé nesplnili podmínky
   stanovené nařízením vlády č. 622/2004 Sb.,  a na příplatek  nemají nárok. Česká 
   správa  sociálního  zabezpečení  zatím  obdržela   celkem  8 200 žádostí.   Jak  je
   uvedeno výše,  dosud rozhodla o více než 42 % z nich.  U  ostatních předpokládá,
   že je posoudí v zákonem stanovené lhůtě, tedy do konce července 2005.
  Urgovat vyřízení žádostí není nutné.
......

..                               Doplňující informace: 
       1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu právně nestíhatelného použití zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       3/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
            Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.