Armáda = zkvalitnění + úspory = návrh = " samet " je " zamet " ................... 9. IV. 2005
  
Skutečnosti  o  " sametovém "  potlačování  snah  o  svébytné a  lepší  Československo.   

            Snížení stavu československé armády 
                      
z   cca   180 000   na   60 000   lidí. 
                      
(  1991 =   Bohuslav  Hubálek,   poslanec FS ČSFR.  )

   Věcnost,  lidská a  společenská prospěšnost;  to jsou  zásadní  kriteria  pro jakýkoli  dobrý  
život  jednotlivců,  i  států.
   Při  pořádání  osobního  archivu  mě upoutal  dílčí dokument,  týkající  se  mnohostranného 
úsilí o armádu menší, zato však modernější a operativnější ( například  komplexní vrtulníkové
brigády ).  
   Uvažovaný a projednávaný návrh  měl a mohl  urychleně zvýšit  vnitřní i  vnější  bezpečnost
československých občanů; souběžně však mohl přinést mnohamiliardové  úspory ve prospěch
státního  rozpočtu,   a  tím  posloužit  ke  zlepšení  všeobecné  životní  úrovně.
.

      Dopis  federálnímu ministru práce a sociálních věcí 
      
( ohledně zmírnění  sociálních  následků,  vlivem  snižovaní  stavu čsl. armády )
  

                                                                                              Praha 15. listopadu 1991  

   Ministr práce a sociálních věcí

   Petr  MILLER  FMPSV, Palackého n. 4

   Vážený pane ministře,

       s Vaším doporučením, a podle uvážení i s Vaší účastí, bych rád  projednal  možnost 
   pracovních příležitostí, v rámci ČSFR. Mám na mysli  věkovou kategorii mužů ve věku 
   35 až 55 let,  respektive 40 až  55 let.   Jednalo by se  o  vojáky  z  povolání,  většinou 
   se středoškolským, případně i vysokoškolským vzděláním. Dalo by se uvažovat o jejich 
   zařazení  do  berních úřadů,  úřadů  sociální péče  atp.  -  po   radikálním  snížení  stavu 
   čs. armády. 

       Mladší, nadbyteční vojáci z povolání,  mohou najít uplatnění v  policii:  republik, obcí, 
   hraniční, železniční, případně i v obnoveném četnictvu. Dále pak i ve vězeňských sborech 
   obou  republik,  v  celní službě, atp.

       Zpočátku  jenom  formální  ( kvantitativní )  naplnění tabulkových stavů jmenovaných 
   složek by  rozhodně mělo  příznivý vliv na snížení kriminality.  Mimo větší pocit bezpečí 
   pro  občany by to  znamenalo ulehčení přetížené justici - úhrnem pak vytvoření reálných
   předpokladů   pro   fungující   právní stát. 

       Z  hlediska  vnější   bezpečnosti  ani   současná,  předimenzovaná   armáda,  by  nás 
   neuchránila  před  masivní  imigrační vlnou  ze SSSR,   případně  i   před  hypotetickou 
   vojenskou agresí.  Obojí  je - v současné Evropě - záležitostí kolektivního zájmu, záruk 
   i řešení.  Kvalitní,  i když menší armáda,  s  operativní  mobilizační  schopností  širokých  
   záloh,   by   byla  celkovým  přínosem  -   včetně   vlivu  na   státní   rozpočet,   potřebu 
   problematické   civilní  služby,  atp.

       Jako  součást  odpovědného  přístupu,  považuji za potřebné,  mimo jiné, znát počet 
   vhodných  míst  pro  lidi,  zmíněné  v   úvodu.    Předem  děkuji  za  příznivé  vyřízení.

   S pozdravem

   Bohuslav Hubálek, poslanec FS ČSFR Českolipská 19

   190 00 Praha 9, tel. 88 47 74 

   Na vědomí: sdělovací prostředky   


   Uvedený dopis, stejně jako drtivá většina ostatních úsilí,  a to nejenom v armádních věcech,
zůstávala bez odpovídajících odezev; u kompetentních činitelů,  i ve sdělovacích prostředcích.
Toliko Necenzurované noviny č.1/ 1992 otiskly text výše uvedeného dopisu.    
   Ale až po více než  deseti  letech se naplnily mé  tehdejší  záměry,  jako existenčně
potřebné, vynucené  všeobecnou ekonomikou i funkčními potřebami  Armády České
republiky. Tentokrát však za značné mediální pozornosti,  narozdíl od parlamentního
dění v roce 1991/1992.    
   Za tu dobu zbytečně utekly také stovky armádních miliard,  vlivem » sametových «
ústavních činitelů,  podivných  » hlídacích psů demokracie «,  i ostatních  » vlivových  
bossů «,   takzvaných  V.I.P.  z  veřejné i  z  utajované  sféry  (  zpravodajské služby, 
ekonomické  lobby ).    
  
....
..                               Doplňující informace: 
      1/  Nynější oficiální vojenská doktrína počítá se stavem asi  35 tisíc příslušníků 
           Armády  České  republiky.   To  je  v  naprostém  souladu  s  mým  bývalým 
           rámcovým  ( a  znevažovaným  )  návrhem   pro  ČSFR   z  roku 1991.  
           Poměrný díl pro Českou republiku  40 000 lidí,   pro  Slovensko  pak 20 000. 
           Početní stavy jsem stanovil na základě studia brigádních systémů Spolkového 
           Německa,  Spolkového Rakouska,  miliční služby ve Švýcarsku ( s  lehkými 
           zbraněmi  doma ) ;   ale   i   po   rozmluvách  s  činnými   vojáky   a   policisty, 
           s   účastníky   druhé   světové  války,    z   východních   i   západních   bojišť.  
           Práci  i na dalších tématikách,  například  na  zákonné valorizace  výživného 
           dětí z rozvedených manželství, na iniciaci a prosazení zákona č. 480/1991 Sb. 
           o  době   nesvobody  1948  - 1989,    jsem   vykonával   sám,   bez  asistentů  
           a bez  finanční  podpory  od  kohokoli.   Tedy  i  bez uzákoněných  příplatků
           na související služby ( expertizy, atp. ). To získali teprve až pozdější poslanci.   
           

       2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       4/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
            Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.