JUDr. Ing. J. ANDĚL = 100 roků = oslava + životopis "Moje století ".... 6. IV. 2005
 
....
Během rozhovorů neúnavně vpisoval do knížek věnování,  pevným a uspořádaným písmem. .... 

JUDr. Ing. Jaroslav ANDĚL, v rozběhu jednoho sta roků a šesti dnů,
slavil mezi mnoha přáteli, kteří se sešli, aby mu popřáli  mnoga leta, a třeba i opětovně.
V  příjemných  prostorách  nakladatelství Waldpress,  v Praze 2, Španělské ulici č. 10, 
vítala příchozí  Mgr. Jana SMUTNÁ.  Svým slovem doprovázela  i  úvodní části  téměř
tříhodinového setkání  asi jednoho sta  pozvaných  hostů. 
Po krátkém zahájení,  po čtvrté hodině odpolední, 
hostitelka představila dva koncertní umělce, paní Lucii SEDLÁKOVOU - HŮLOVOU
( housle ), a pana Vladimíra STRNADA ( klavír ).  Ti  na  základě svého  symbolického 
výběru přednesli dvě hudební věty z Opusu č.100 Antonína DVOŘÁKA; largo a scherzo. 
Obzvláště jiskřivé tóny scherza odpovídajícně startovaly jubilantův vstup do dalších nových 
údobí.   To  není   fráze,    neboť  oslavenec  po   celou  dobu  věnoval  pozornost  lidem 
i společenskému dění. Během rozhovorů neúnavně vpisoval do knížek věnování,  pevným 
a  uspořádaným   písmem. 
Promítání videoreprodukcí ze životopisné knihy uvedl, a doprovázel čtením
z  jejích  stránekpan  Rudolf  ŠTERC,    člen  činohry  Národního divadla  v   Praze.

K  symbolickému  křtu  knihy " Moje století "
a na její dobrou pouť  ke čtenářům popřáli dva kmotři, vybraní oslavencem. Jako první
ocenil jubilantovu životní dráhu známý žurnalista pan Jefim  FIŠTEJN.  Na něho navázal  
Bohuslav HUBÁLEK, autor těchto řádků.   Oba  projevy  byly  spontánní,  přednesené  
" spatra "  a zakončené  srdečným přáním. Následoval přípitek s doktorem ANDĚLEM  
a společný zpěv :  Mnoga leta,  mnoga leta, mnoga leta,  živjó, mnoga leta,  mnoga 
leta,  mnoga  leta,  živjó,  živjó,  živjó,  živjó !
Tím také nastal čas volných rozhovorů  mezi účastníky oslavy,
při  sklence vína, džusu, minerálky i piva,  nebo  hrnečku kávy.  Prostřené stoly nabízely 
výběr obložených chlebíčků, ale i závinů a dortů.  
Fotografie a videozáznamy pořizovalo několik soukromých účastníků.
Podle  zatím  neověřené informace  tam měl natáčet někdo pro  kulturní redakci  České 
televize (ČT). Faktem zůstává, že pan Jiří JANEČEK, generální ředitel ČT, ani kdokoli 
z jeho spolupracovníků,  doposud  neodpověděli  na  písemné  upozornění  z 18. února 
2005,   ohledně stoletého jubilea.  V  jiných  případech  ČT  zařazuje podobné  záběry 
i do hlavního zpravodajství. Rozhodně požádám  o vysvětlení.
K  oslavě  nedělitelně  patřilo množství  kytic a  jiných dárků,  které pan doktor 
přejímal  od  přátel  a  členů  své  rodiny.

 
     
                         MOJE  STOLETÍ 
        Podle  textů a  vyprávění  JUDr. Ing. Jaroslava  Anděla,          
     narozeného    30.  března  1905    v    Dobřívi   u   Rokycan,
     a  s   jeho  autorizací,  sepsala   PhDr.  Irena  Jirků.  Knihu   
     o  280  stránkách   zajímavého  čtení,  dobových  fotografií,
     dokumentů,  a s doplňujícím  DVD diskem,  vydalo pražské   
     nakladatelství Waldpress koncem března 2005, za 390 Kč. 

 

  Praha, Václavské náměstí,  říjen 1918,    na  přebalu  životopisné  knihy " Moje  století ". 
....
..                               Doplňující informace: 
       1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       3/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
           Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.