ČR = ztráty = biliony = obviněna ODS = tvrzení ČSSD = DOTAZ  ........ 5. IV. 2005
     
V zájmu  průkaznosti  a  žádoucího  řešení  by  měl poslanec  Michal KRAUS doložit 
       své  tvrzení  o   čtyřbilionové   ztrátě   státního  rozpočtu,   zaviněné  vládami  ODS.

                 Dopis, předaný dnes podatelně PSP ČR, 
                                     těsně po 14:00 hodin.

Dotaz ve věci veřejné                                                             Praha úterý 5. dubna 2005

Předseda poslaneckého klubu ČSSD
Mgr. Ing. Michal  K R A U S
Věc:  Ztráta  čtyř  bilionů  korun

Vážený pane předsedo,

   ve  svém  vystoupení  v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky = PSP ČR,  
v pátek 1. dubna 2005, při rozpravě o vyslovení nedůvěry k současné vládě, jste pronesl  
závažnou  kritiku  na  adresu  opoziční  ODS =  Občanské demokratické strany.  

.... "  Kdybych nerozuměl ekonomice, možná bych se také smál. Ale přátelé, jestliže 
nám tady  někdo  hovoří  o  tom,    že   dluh   České republiky  za  období  sociálně
demokratických vlád  stoupl o  půl  miliardy,  a přitom  moc dobře ví,   že  sanace  
bankovního  systému   před   jeho   privatizací,  sanace  systému,  který v podstatě  
plně  absorboval  veškeré  náklady  transformace  pod  vlajkou  ODS,    stál  čtyři  
biliony  korun, 
pak se  skutečně  směje  naprosto  hloupě. Sociálně demokratické 
vlády se musely vyrovnat se ztrátami  ve výši  čtyř bilionů korun, což jsou peníze,  
které by  rozpočet  této  republiky  uživily  na   jedno volební období
,  a přesto se  
zadlužení České republiky  zvýšilo  pouze o  půl miliardy.
..." .

   
V zájmu průkaznosti však je třeba vědět ze kterých věrohodných pramenů jste čerpal 
tyto ohromující údaje. Bohužel, zatím nikde a od nikoho nezaznělo jejich potvrzení, nebo 
vyvrácení. Ani během společné schůze PSP ČR, ani ve sdělovacích prostředcích; ačkoli
se   jedná  o   stěžejní   rozpočtovou   záležitost,  se   zásadním   významem  pro  životní 
i   politickou  úroveň   České  republiky.
 

    Předem děkuji za Vaši odpověď.

                                                      S pozdravem 

                                                               Bohuslav   HUBÁLEK
                          190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 ,     telefon =  286  884  774
                           e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek 

....
..                               Doplňující informace: 
       1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       3/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
            Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.