Biliony - ODS - vláda + GROSS - exil - politika - vulgarismy .......................  3. IV. 2005
  
"...
sanace systému,  který v  podstatě   plně  absorboval  veškeré  náklady transformace  pod  vlajkou
     ODS,  stál  čtyři  biliony  korun
... " ... Exiloví krajané Jiri VANEK, i Ross HEDVICEK, " servírují" místo
     výrazového okořenění  nechutné  plné   lžíce nepoživatelného  pepře
.

   Kolosální  Babylonská  věž  nebyla  dokončena kvůli  zmatení  jazyků.  Alespoň  tak 
hovoří biblické prameny o chybách tehdejší  doby. 

   Současné zdroje, ať už v elektronické  nebo tištěné  podobě,  nesou shodné příznaky.
Navzdory jednotící češtině,  navzdory  všemožným  vědním  a  průmyslovým  zázrakům. 
Jako tenkrát,   tak  i  dnes  tím  trpí  to,   co je  základní  pro  řád  a   plnou   prosperitu  
=  skutečné  naplňování  nezpochybnitelných  zásad : 
                             Co  nechceš , aby dělali  jiní,  nedělej ani ty. 
Nedílným ekvivalentem je biblické Desatero, které lidem zprostředkoval prorok Mojžíš.  
Právě  první přikázání Desatera  má  nesmírný  význam i  pro bezvěrce, třebaže se může   
jevit  příliš  věroučně: 

     Já  jsem  Hospodin,  Bůh  tvůj,   nebudeš  míti  jiných  bohů  přede  mnou !  
Neboť   místo  slov   Hospodin,   Bůh,   můžeme  bez   rozpaků   použít  a  ctít   pojmy
                                 pravda,   poctivé  jednání,   fair  play .

   Ve světle těchto přirozeně  mravních východisek,  jsou  podivná  a  zavádějící  všechna
 hamižení  po   snobsky   vymýšlených   kodexech  etiky,   stejně   jako  mnohá  takzvaně 
 intelektuálská  a  pragmatická  "  řešení  "  životních problémů  naší  společnosti. Bohužel,  
ani počátek letošního dubna nebyl výjimkou. A  proto se  vracím  k  některým událostem, 
kde  zatím  chybějí  potřebné   mediální   i   politicko - společenské  dozvuky: 

     Parlamentní  důvěra vládě, premiér St. GROSS:
 
Při 43. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ( PSP ČR ), v pátek
1.dubna 2005,  zazněly  závažné  výroky,  aniž by řečníci uvedli  zdroje  svých informací.

Poslanec Michal KRAUS/ ČSSD.
.... "  Kdybych nerozuměl ekonomice, možná bych se také smál. Ale přátelé, jestliže 
nám tady  někdo
(=poslanec Vlastimil TLUSTÝ/ODS; poznámka BH ) hovoří o tom, že dluh 
České republiky  za období  sociálně demokratických vlád  stoupl o  půl  miliardy, 
a přitom  moc dobře ví,  že  sanace   bankovního systému  před   jeho   privatizací, 
sanace systému,  který v podstatě  plně absorboval veškeré náklady transformace 
pod  vlajkou ODS,   stál  čtyři  biliony  korun,  pak  se  skutečně  směje  naprosto 
hloupě.
( Potlesk poslanců ČSSD ) Sociálně demokratické vlády se musely vyrovnat 
se  ztrátami  ve  výši  čtyř  bilionů korun,
  což jsou peníze,  které by rozpočet této
republiky uživily na jedno volební období
,  a přesto se  zadlužení České republiky  
zvýšilo  pouze o  půl miliardy.
..."  
BH = Na  čem  ztráty  vznikly?  Kdo  nese odpovědnost?  Na koho  dopadly  patřičné 
postihy?  Vždyť pouhých 25% ze  čtyř bilionů korun by příznivě ovlivnilo životní úroveň 
lidí; a tím  i  pokles  volebních   preferencí  KSČM,  včetně  podobných  organizací.

Předseda vlády ČR Stanislav GROSS.
Jeho   souhrnný   projev,   téměř  před   koncem  rozpravy,   byl  nejdelším  diskusním
vystoupením k projednávané problematice. Takřka bez nahlížení do psaných poznámek 
přednesl  brilantní slovní projev,   neřešící  však  to  hlavní  =  nejasnost  a  přetrvávající 
neprůkaznost  svého  a   rodinného   majetku.  

Předseda KDU ČSL Miroslav KALOUSEK.
Důsledně, ale  tentokrát  bez  obvyklé  lehkosti  svých projevů, útočil na  zásadní kořeny 
současné vládní krize.  Snad  ho zmáhají pomluvy o lidovcích, které však zcela  pomíjejí  
důvodné jádro jejich postojů. Vždyť mezi stěžejními důvody všech předchozích vládních 
krizí,  v  nichž  lidovci  zaujali  podobně  kritické stanovisko, musíme  vnímat 
nesplácený  
50 milionový  dluh  tehdy koaliční Občanské demokratické aliance = ODA.  Další vládní 
krize souvisela s postoji  k  fiktivním sponzorům Občanské demokratické strany = ODS,  
tehdy  ještě  pod    přímým   vedením   nynějšího  prezidenta,  pana Václava  KLAUSE. 
Zmíněné  finanční  prohřešky,   ne-li  trestné činy,   byly  zjevným  porušením  finančních 
pravidel; avšak i ještě dnes jsou přetrvávajícím výsměchem občanům a dobrým mravům.
Také současná vládní krize má  kořeny v  nejasných penězích.  Snad její řešení  přispěje  
k žádoucí  správě  věcí   společných;  ke správě co nejvíce otevřené a plně kvalifikované. 
  
    Aktivisté,Vladimír HUČÍN,  demonstrace, justice.   
 
Nekvalifikovanost, nekultivovanost, i nepoctivost ve slovech a skutcích, to jsou rovněž 
časté poklesky,  bující i  na  nižších  politických  a  společenských  úrovních, tedy i  mezi
odpůrci   komunismu.  Určitě  to  je  ke  škodě  mnohých  dobrých  zámyslů.    Zejména 
" bojovníkům "  by mělo být  zřejmé,  že  čisté věci  se  dělají   čistýma  rukama,  čistými  
nástroji,  čistými  způsoby: 
 

               Hromadný e-mail  od » gvanek@iprimus.com.au «
                                    
= pátek 1. dubna 2005, 3:17 hodin. = 
k  soudnímu  procesu  s  Vladimírem  HUČÍNEM,  nediakritickou  češtinou, s několika
 pravopisnými  chybami,  je oslovován  také  =         
                                          Mirek Topolánek, předseda ODS
                                         Vazeny pane budouci predsedo Vlady Ceske republiky,
dovolte mi abych Vam trochu predcasne gratuloval ke zvoleni presedou nove vlady 
v ktere urcite nebude mit misto pochybna strana zbehlych fararu  a jine verbeze  ....
Doplňující informace se zabývají  protigrossovskou demonstraci,  na Václavském náměstí 
v Praze 1. Pan Jiri VANEK, reprezentant Spolecnosti slusnych  krajanu nešetří výrazy:
  ... zlodejovi  intrikarovi ...  slabomyslny  "funkcionar"  ...  prostituti   ( jmenuje 
 nekomunistickou  politickou  stranu )  a  kritizuje  zahozeni veskerych  dobrych  mravu  
v  České republice.    Své  psaní končí   ...  Se srdecnym pozdravem   Jiri Vanek
                                                                      Spolecnost   slusnych    krajanu
                                                                         http://www.freewebs.com/vanek/
                                                                                  PS:  K  volnemu  pouziti

BH = V zájmu porovnání naznačených skutečností, ale i kvůli » slusnym « přístupům k jiné
           problematice, uvádím internetovou adresu, kde se kdokoli může seznámit s postoji 
           a s výroky slusnych krajanu a jejich sympatizantů. Tučným písmem jsem zdůraznil,  
           co považuji za špatný vzor jimi prosazované společenské normy. Neboť vše má mít
           své  vhodné  místo  i  přijatelný  rozměr. Ať už jde o  razantní  slova,  nebo o  pálivé 
           koření.  Obrazně řečeno = 
          
  místo pikantního a vhodného ochucení není  dobré polykat plné lžíce pepře. . 

....
..                               Doplňující informace: 
      1/  Obdobný přístup k problematice České republiky má pan Ross HEDVICEK z exilu  
            v USA. Věřím,  že plně dostačujícím důkazem je výňatek z e-mailu, který hromadně
            rozesílal 11. února 2005,  v  0:10 hodin  = 
                   ....  Jan Hus ( opravdu  horky  kandidat,  ale jako spravny  trouba 
                         jel  do Kostnice a pak se divil,  ze ho zapalili  jako  vajgla),
....
           Rovněž i jemu jsem  psal  o jeho " přepepřeném "  publikování,  a  současně se ptal
           po jeho  věcném úsilí  o nápravu  toho  co  kritizuje; poslal  mi  arogantní  odpověď.
           Je  rozdíl  mezi  lidmi  a  osobami;  doma  i  v  exilu.   
       2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       4/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
            Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.