Dr. jur. dipl. Ing. Jaroslav ANDĚL =* 30. III. 1905, životní výročí ....................   28. III. 2005
 
Významné životní výročí člověka, který svou pílí a činorodými postoji dává příklad lidem o mnoho
   mladším.  U nás i ve Švýcarsku,  kde je  ctěným  občanem  Solothurnu.  
      
     

         Dr. jur. dipl. Ing.  

    Jaroslav   ANDĚL 
             
        30. března 1905  -  30. března 2005,

                         životní   výročí

 

    Ve svém  pražském bytě  nedávno dopsal  knihu  životních pamětí.  Teď je ve švýcarském
Solothurnu, kde mu  představitelé města  slavnostně poblahopřejí, v den jeho stých narozenin.
 Začátkem dubna  se opět  vrátí do vlasti,  kde  mu   popřejeme  vše  nejlepší, a  poděkujeme
za  to,   co  dělal   a   dělá. 
    Narodil se jako nejstarší syn  z devíti dětí  v dělnické rodině.  Ale tohle,  i  pozdější  zážitky
ze  studia elektrotechniky a práva v  předválečném Československu, z Pražského květnového
povstání, z peripetií  politického vězně  komunistického režimu,  stejně jako z právnické praxe
ve švýcarském exilu po roce 1968, ale i z pokračující angažovanosti po roce 1989, to všechno
nalezneme  v   připravované  knize.
    Je obrovským prohřeškem polistopadového establišmentu, že ignoroval schopnosti agilního
a všestranně vzdělaného člověka, navíc i znalce práva rakouskouherského, československého,
protektorátního, poválečného;  včetně práva švýcarského.  Nikdy mu  však nebyla  nabídnuta
práce  v  resortu   ministerstva  spravedlnosti,   nebo  v  legislativní  radě  vlády.  
   Svými schopnostmi a svou nezištností mohl zákonodárně čelit legislativním  nedostatkům, ale 
stamiliardovým  privatizačním  chybám  a  trestným  činům.  Zkušenosti  se  sudetoněmeckým
revanšismem a s  komunistickou  totalitou   mohly   přispět k  jejich  spravedlivém a  právnímu
dořešení,   místo  chytračícího  lavírování.
   Byl to úmysl,  byly to náhody ?  Absurdně k  nim  dochází ve  věku informačních technologií  
a  vyhlašovaných  českých celebrit  světového  formátu  ( politik a  mnohonásobný Dr. honoris 
causa Václav Havel,  spisovatel   absurdních  divadelních her,   ale  i  politik  a   vícenásobně 
 vícenásobně  graduovaný  tribun  tržní  ekonomiky  bez přívlastků,   profesor Václav  Klaus ).
   Obzvláště   oba   tito  pánové   měli   prostředky   i   vliv,    aby   mohli ..... 
Myslím,  že  předchozí  řádky  zřetelně  naznačily  to  hlavní,  co  existuje a  přichází  na  mysl, 
zejména  při  ocenění  stého  životního  jubilea   Jaroslava  Anděla,   obdivuhodného  člověka.
...
..                               Doplňující  sdělení:
       1/  E-mailové upozornění veřejnoprávní  České televizi, na sté narozeniny pana 
           Jaroslava Anděla,  jsem odeslal 18. února 2005.  Zatím bez jakékoli odezvy :
                         Generálnímu řediteli České televize, panu Jiřímu Janečkovi.
           Vážený pane generální řediteli,
           včera  jsem  v  pražském bytě  navštívil  JUDr. Ing.  Jaroslava  Anděla,  který  
          ve  švýcarském
  Solothurnu  30. března  oslaví  své 100. narozeniny.
          Jaroslav Anděl, bývalý politický vězeň režimu KSČ je známou osobností nejen 
          mezi okradenými
zemědělci,  ale i mezi ostatními odpůrci komunistické totality  
          a  mezi   lidmi,  kterým  se  říká   »  homo  politicus  « .
          V rozhovoru jsem zjistil,  že  žádná z televizí  neprojevila  zájem o  jeho životní  
          jubileum.   Proto
  si  Vás dovoluji  upozornit na možnost,   předložit  veřejnosti 
         doklad  o  tom,  že   »   byli   a   jsou   lidé   «.
         Jako zajímavou podrobnost uvádím, že jedním z jeho dětí je prof. MUDr. Michal 
         Anděl,  přednosta
  II. interní  kliniky  Fakultní nemocnice  Královské Vinohrady.
         S pozdravem a s přáním úspěšné práce             Bohuslav  HUBÁLEK ( adresa )
                                                                                                           

       2/  Včetně  adres,  které jsou  v  telefonním seznamu, uvádím  úplný  přepis  
            hromadně  rozesílaného  e-mailu  o  narozeninách
dr. Anděla, který jsem 
            dostal  před  týdnem,  21. března 2005:
               
Přátelé,
                30. března bude JUDr. Ing. Andělovi 100 let.  Strávil 7 let a 3 měsíce 
                v  komunistických věznicích.  Za posledních 15 let od listopadu 1989 
                udělal  spoustu  práce  pro  odstranění  bezpráví  v  Československu 
                a v České republice.  Tato  jeho  práce  čeká  na  uznání  -  ze strany 
                české vlády -  a  na  uskutečnění  jeho  idejí.
                Žije  v  Praze,  Tolstého 19,   110 00    Praha 10     a   ve   Švýcarsku 
                v Solothurnu,  Verenaweg 14,   4500  Solothurn.
               Na 30. března  se u něj ohlásila  vláda  kantonu  Solothurn, která  mu
                přijde blahopřát.
              Uskutečnění jeho snah o odstranění bezpráví v České republice a další
               léta plodné práce mu přeje           Česká koordinační- kancelář,
                                                                        Jan Sammer, Secretary.
          --
               Vzpomínka na léta 1994-1996
               Doktora Anděla jsem poprvé potkal na podzim 1994 na předvolebním
               shromáždění příznivců KAN a DEU v Nové Pace. Vystupoval tam jako
               představitel   Demokratické Unie  a   se  zanícením  mluvil  o  skvělosti 
               a  šlechetnosti   tehdejší   předsedkyně DEU   Aleny  Hromádkové.
             O rok později jej tato šlechetná dáma dala vyvést ochrankou ze zasedání
             sjezdu DEU.   Doktor Anděl  to nevzdal a  poskytl  skupině nespokojenců 
             v DEU,  kteří  neuspěli  ve svém boji  s Hromádkovou o vnitrostranickou
             demokracii v DEU,  peněžitou půjčku  potřebnou  pro založení  a volební
             kampaň  tehdy  nové  politické  strany  Pravý Blok. 

             Klub angažovaných nestraníků (KAN)  se připojuje  k těm,  kdo doktoru 
             Andělovi  blahopřejí  k  jeho  mimořádným   narozeninám.
                                                                            Pavel Holba, předseda ÚR KAN


       3/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       4/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       5/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
            Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.