Soud : cenzura v ČRo = usnesení = postoupení = vyšší instance ................. 06. III. 2005
 
Obvodní soud  uznal  právní  opodstatněnost  žaloby  proti  cenzuře  v  Českém  rozhlase  i  tím,  
  že  řešení  přenechává  příslušnému  krajskému  soudu.  

 Obvodní soud uznal právní opodstatněnost žaloby proti cenzuře v Českém rozhlase  
 i  tím,  že  řešení  přenechává  příslušnému  krajskému  soudu. 
 Usnesení z 10. února 2005 jsem bezprostředně převzal  až  v pátek 4. března, 
 neboť ve spisovně Obvodního soudu pro Prahu 2 jsem  se dozvěděl ( ve středu 2. března ),
 že  usnesení  ohledně  žalované  záležitosti  mi  odeslali  už  v  pondělí ( = 28. února ).
  Bližší souvislosti vyplývají  z  upřesněného a  soudem  neodmítnutého  petitu žaloby, 
 který jsem zde zveřejnil 14. ledna  2005,  ale i z  okamžité odpovědi  na doručené usnesení;
 uvedené  souběžně  a  samostatně, s  dnešním  datem. 

..
..                               Doplňující informace 
       1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu právně nestíhatelného použití zveřejňovaných informací je nutné vždy 
           brát  zřetel  na  rejstřík  nápravy. 

       3/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
           Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.