Soud : cenzura v ČRo = osobní stanovisko = souhlas + připomínka .......... 06. III. 2005
 
Přibližuje se možnost  dosáhnout  soudního  výroku  k  protizákonnému  tolerování  cenzury 
 vůči kritickým dotazům ve vysílání Českého  rozhlasu  =  ČRo.  

         Přepis  okamžité  odpovědi  na  únorové  soudní  usnesení,
                    jehož  text  zveřejňuji   souběžně,  ale  samostatně.                      

                                                                                          Praha  pátek  4. března  2005

Obvodní  soud  pro  Prahu  2
Praha  2     Legerova   č. 7
Věc: Usnesení  z  10. února 2005, odeslané 2. března, doručené 4. března 2005
Jednací číslo:  10 C 193/ 2004 - 29

                                                                                                   Počet listů, dvojmo = 1

Příloha:  Magnetofonová kazeta  SONY, typ I / IEC / Normal position                   1 kus

Žalobce : 
Bohuslav  HUBÁLEK,   publicista,   bytem  Praha  9,  Českolipská 19,
PSČ = 190 00,  telefon = 286 884 774,  e-mail = b.hubalek@volny.cz

Žalovaný : 
Ing. Václav  KASÍK,  generální ředitel  Českého rozhlasu,  
se  sídlem  v  Praze 2,  Vinohradská  12;   PSČ = 120 99

    Souhlasím s  obsahem  vašeho usnesení  v této věci.  Dovoluji si však upozornit  
na  možná  použitelný  precedens  z  obdobného  soudního sporu,  kdy  Obvodní  soud  
pro Prahu 7,  pod číslem jednacím 6c 18/96, rozhodoval mou žalobu proti Ministerstvu 
vnitra,  o  průchod  politického práva  na  vydání  žádaných informací.  V  té době ještě  
neexistoval zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Proto se rovněž 
jednalo o výjimečný případ; stejně jako nyní vůči ing. Václavu KASÍKOVI. Také tehdy
se mnou sympatizovali oslovení advokáti, ale nikdo nechtěl do sporu vstoupit.
    Výsledkem  korektně  vedeného sporu bylo,  že žalované ministerstvo  proti průběhu
neprotestovalo   a  hned   po  prvním  stání    nabídlo  smírné  plnění   dříve  odmítaných
požadavků. Ministr vnitra, pan Jan RUML, zrušil tehdejší tolerovanou absurditu, kterou
bylo   utajování    Seznamu  utajovaných  skutečností  MV ČR.  Souběžně mohla být
úřední zpráva o celkovém odchodném příslušníků bývalé II. správy StB, jako dostačující
průlomový   krok,    pro   všechny    historiky   i    badatele.
    Také proto, že byla uznána právní únosnost nynější žaloby, přikládám magnetofonovou
nahrávku  rozhlasového  rozhovoru  Radiožurnálu  s  prezidentem České republiky,  prof.
Václavem KLAUSEM, 12. února 2004. Záznam jsem pořídil amatérsky. Technicky lepší
variantu  by měl  mít  ing. Václav  KASÍK,  současný  generální ředitel Českého rozhlasu.
Ze záznamu  je  zřejmé,  že v pořadu   nezazněla   odpověď  na  druhý dotaz  posluchače 
z Ostravy, ohledně vzrůstu průzkumové popularity pana prezidenta.  Není tam ani zmínka,
že dotaz bude zodpovězen jinak, třeba i písemně. Tím však došlo k protizákonné cenzuře;
o  to  hůř,  že  ve  veřejnoprávním  Českém  rozhlasu,    a   bez    nápravných    opatření.

     S pozdravem a s přáním úspěšné práce

                                                                Bohuslav   HUBÁLEK
                           190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 ,     telefon =  286  884  774
                           e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek  

...
..                               Doplňující informace: 
     1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
         osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
     2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
         jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
          V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
          zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
      3/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
          Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků 2000 - 2004,  rovněž 
          v  záhlaví  úvodní stránky.