Pandemie + nemoci = protest : hlavní hygienik ČR ............................................................      18. I. 2005
  
... komusi nevyhovuje americký způsob osvětové prevence, neboť výroba a použití vakcín i  podobných 
        preparátů   je  přece  rovněž   prevencí;   péčí  o  blaho  lidu.    Avšak   daleko   výhodnější    pro   různé
       farmaceutické   firmy   &   spol.  : 

Protest ve věci veřejné                                                                            Praha 18. ledna 2005

Hlavní hygienik České republiky, MUDr. Michael VÍT, PhD.
Věc: Osvětová prevence kapénkových  infekcí a pandemie chřipky 
Vaše č.j. = HEM-370-21.12.04/11/05;  doručeno 10. ledna 2005

Vážený pane doktore,

    proč o pandemii  mluvíte v protichůdném smyslu? Buď dopisem ze 3. ledna 2005 klamete mě,  
nebo  jste  klamal  čtenáře  deníku  PRÁVO,   v  jeho  vydání  ze   16. prosince   loňského  roku.
Jenže  obojí,   bez   jakékoli  opravy,   je  proti  způsobům  poctivé  hry  a  dobrých  mravů.

    Také toto tvrzení vychází z průkazných skutečností. Zde to jsou  prosincové výroky z deníku 
PRÁVO,
kde přiznáváte osudové nebezpečí možné pandemie, oproti dopisu, kde toto nebezpečí 
bagatelizujete. 

    Snad by se i dalo uvažovat, že komusi nevyhovuje americký způsob osvětové prevence, neboť
výroba a použití vakcín i podobných preparátů je přece rovněž prevencí, péčí o blaho lidu.  Navíc
však  daleko  výhodnější   pro  různé   farmaceutické  firmy  &  spol.:

....

  Deník PRÁVO  zveřejnil  ve  čtvrtek  16. XII. 2004,   že  ve  středu  hlavní  hygienik ČR,  
  MUDr. Michael VÍT, PhD., řekl deníku následující slova ( aniž by je někdo  do dnešního dne 
  popřel,  nebo  vyvrátil = poznámka  BH ):

       » " I když zatím je  klid  nejenom v ČR,  ale i v Evropě,  ba dokonce ve světě,  
            pandemie   hrozí   mnohem   víc   než   jiná  léta  a   svět  se   jí  obává. ...

           ... Česká  republika je  na  chřipkovou  pandemii  již  připravena.  Vláda 
           schválila  pandemický plán,  kde je přesně stanoveno,  co,  kdy a  kdo by 
           zajišťoval.   Zároveň   nakupuje  600 000  antivirových  přípravků  proti 
           chřipce. ..... 

           ... Preparát by přednostně dostávali lidé, kteří jsou důležití pro chod státu,   
           jako  například  zdravotníci,  pracovníci dopravy,  policisté a  podobně. ...

          ......Na  radě ministrů  zdravotnictví EU  se  minulý  týden    opět zdůraznila 
          potřeba  očkování.  Nyní  ještě  očkujeme  pacienty,  kteří  ze  zákona  mají 
         očkování hrazeno státem. Jde o chronicky nemocné diabetiky, kardiaky, lidi 
         s onemocněním cév a dýchacími problémy. Pro ně jsme zajistili a stát hradí  
         600 000 vakcín, ale zapotřebí by bylo proočkovat přibližně 1,2 miliónu osob. 
         Zatím se nám to plně nedaří,  i když  stále  upozorňujeme,  že u  starých  lidí 
         jsou   následky   chřipky   mnohdy   osudové, "  řekl Vít. « 
..
.                      
.. S  pozdravem  a  s  očekáváním   skutečného  řešení  
                                                                               Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                     190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
                                                                          www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                        telefon = 286 884 774;   e-mail = b.hubalek@volny.cz 
..                               Doplňující informace": 
       1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i  podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu  právně  nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       3/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
           Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní stránky.