Hlavní hygienik ČR : pandemie = odpověď = neutrální = rozporuplná                          18. I. 2005
Proto jsem dnes,  po 6:00 hodin, e-mailem poslal MUDr.  Michaelu VÍTOVI   p r  o t  e  s  t,  doložený bagatelizujícími  
výroky  jeho odpovědi, v protikladu jeho slov,  zveřejněných  16.  prosince  200  v deníku  PRÁVO.

Na požadavek osvětové prevence proti kapénkovým infekcím, 
postoupený  21. prosince 2004  paní  ministryni  zdravotnictví,  přišla odpověď už  10. ledna 2005.
Odesílatelem je úřad Hlavního hygienika České republiky:  
.          

.
Tato odpověď, sama osobě, jako písemný projev,  budí uspokojující  dojem,
i když s výhradami. Jenže při porovnání s jinými projevy hlavního hygienika ČR se tyto výhrady změní
v jasné důkazy neupřímného a úředně klamavého jednání.
Proto jsem dnes, po  6:00  hodin,  e-mailem  poslal  MUDr.  Michaelu  VÍTOVI   
p r o t e s t,    doložený  bagatelizujícími  výroky  jeho  odpovědi,  která  je  v  protikladu   jeho slov, 
zveřejněných 16. prosince 2004 v deníku PRÁVO.
....
..                                 Doplňující informace: 
   1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob a institucí; 
       i  podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 

   2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, jako  přehledný
       zdroj opravených informací. V zájmu  právně  nestíhatelného použití zveřejňovaných informací
       je nutné vždy brát zřetel   na   rejstřík  nápravy. 

           
    3/ Texty od zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už nejsou zde přístupné. Představu o nich 
       podá otevření souborů s titulky z roků 2000 - 2004,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.