Cenzura + Český rozhlas = soudní žaloba = úprava = podání .......................... 14. I. 2005
  
Korektní přístup soudu přispívá k právní čistotě žaloby ohledně  porušení zákona o Českém rozhlasu,
    jakožto  odnože  zákonných  ustanovení  o  dobrých  mravech,  i  nepřípustnosti cenzury,  ve  smyslu 
    Čl. 17, odstavce ( 3 )   ústavní   Listiny  základních   práv  a  svobod .

                 Předáno  podatelně  Obvodního  soudu  pro  Prahu  2:

  
                                                                                            
Praha  pondělí  10. ledna 2005
Obvodní soud pro Prahu 2                                                           
Praha   2    Legerova  č. 7                    
Věc: Upřesnění  žaloby na  ing. Václava KASÍKA,
         generálního ředitele Českého rozhlasu = ČRo        
Jednací  číslo: 10 C  193/2004-26                                             
      Počet listů, dvojmo =  2
                 
Žalobce : 
Bohuslav  HUBÁLEK,   publicista,   bytem  Praha  9,  Českolipská 19,
PSČ = 190 00,  telefon = 286 884 774,  e-mail = b.hubalek@volny.cz
Žalovaný : 
Ing. Václav  KASÍK,  generální ředitel  Českého rozhlasu,  
se  sídlem  v  Praze 2,  Vinohradská  12;   PSČ = 120 99

     Na vaši výzvu,  převzatou v  pátek 31. prosince 2004,  upřesňuji   petit   podané  žaloby. 
Před ním  vypisuji  požadované  náležitosti,  ve smyslu  Občanského  soudního  řádu,  § 80,
a  jeho  dílčích  části,  podle  písmen:

a)  Na základě   ústavního  zákona  č.1/1993 Sb., čl. 4  = Základní  práva  a  svobody  jsou  
     pod  ochranou  soudní  moci  = 
se dovolávám  soudní nápravy,   vzhledem  k veřejnému 
     porušení   zákonů   speciálních,   ale   i   zákonů    ústavních,   které   stanoví,   že:
     - Cenzura je nepřípustná  =  ústavní  zákon  č. 2/1993 Sb.,  čl. 17, odstavec (3). 
     - Český  rozhlas  .....  přispívá k právnímu vědomí obyvatel České republiky  = zákon  
        č.192/2002 Sb.,   §  2,   písmeno b) .
     - Výkon práv a povinností .....  nesmí  být  v  rozporu s  dobrými  mravy. = Občanský
        zákoník,  § 3,  odstavec (1). 

b/  Ing. Václav  KASÍK,  jako vedoucí  zaměstnanec Českého rozhlasu =  ve smyslu  zákona
     č. 192/2002 Sb.  o  Českém  rozhlasu,  § 9,  odstavce (3),    nevyvodil     patřičné  závěry 
     ze   zcenzurování   odpovědi   na  druhý  dotaz   k   prezidentovi  České  republiky,  panu 
     Václavu  KLAUSOVI,   v  rozhlasové  besedě  ČRo 1 - Radiožurnálu,  12.  února  2004.

c/  Tato  žaloba  sleduje  naléhavý  právní  i  společenský  zájem,  což  dokazují  argumentace 
     v  ní   uvedené;   včetně  způsobu,   jakým   ing. Václav  KASÍK  reagoval  na   předchozí  
     snahu   o   mimosoudní   nápravu.  

                                                                     X I V.    
Rozsudek:
Určuje se, že: 

1/  Ing.  Václav KASÍK, generální ředitel  Českého rozhlasu,    následně  nekonal:

   a/    Podle  pravomoci  svěřené  funkce,   i   navzdory  stížnosti  pana  Bohuslava 
          HUBÁLKA z  Prahy 9, Českolipská 19,  ohledně  zjevného  porušení zákona  
          o Českém rozhlasu č. 192/2002 Sb., § 2
, odstavce 2, písmene a) b),  k  němuž  
           došlo při rozhlasové diskusi s prezidentem České republiky, 12. února 2004.
           Neboť v této rozhlasové diskusi stanice Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu,
          mezi 18:10 až  18:55 hodin, nebyl  jakýmkoli  způsobem  zodpovězen kritický 
          dotaz posluchače z Ostravy.  Posluchač v něm žádal diskutujícího  prezidenta 
           České republiky,  prof. Václava  KLAUSE,   o  vysvětlení  souvislosti  mezi 
           takzvaným   vytunelováním  bank  a    průzkumově  vykazovaným  vzrůstem
           prezidentské  popularity.  Dotaz posluchače z Ostravy  nikdo z diskutujících   
          nevyloučil jako nepřístojný; ať už pro způsob  mluvy, pro  nesrozumitelnost,  
          pro  nesouvisející  zaměření. 
          Navzdory  tomu  moderátoři  rozhlasové  besedy,  pánové  Petr  NOVÁČEK 
           a Jan  POKORNÝ, neprojevili snahu, aby  pan prezident reagoval na kritický  
           dotaz posluchače z Ostravy,   i když byl druhým z pěti přímých telefonických 
           vstupů do živě vysílané besedy.   Odpovědi  se  dočkaly  pouze vstupy  první, 
          třetí, čtvrtý a pátý. Ty se však netýkaly  tzv.  tunelování  peněžních  ústavů,  
          a  ztráty  vložených   úspor.  Při tom  nikdo  z účinkujících  nevyhlásil  důvod 
          pro nezodpovězení druhého dotazu, nebo možný způsob dodatečné odpovědi. 

    b/  Ing. Václav KASÍK, generální ředitel Českého rozhlasu, rovněž neodpověděl  
         na související  písemnou stížnost, ani  nezveřejnil  dodatečné zhodnocení toho, 
         že   i   moderátoři   cenzorsky  zacházeli  s  dotazem   na   téma   hospodářské   
        kriminality,    i   na   mediálně   vykazovaný   vzrůst   průzkumové   popularity 
        prezidenta  České  republiky,  prof.  ing. Václava  KLAUSE, CSc.  

    c/  Ing. Václav  KASÍK,   generální   ředitel  Českého  rozhlasu,   tím  strpěl :
          - porušení  zásad veřejnoslužebnosti Českého rozhlasu  ve smyslu zákona  
            č. 192/2002 Sb. o  Českém rozhlasu =  § 2,  odstavce (2),  písmen  a),  b);
          - porušení důležitých politických práv občanů, ve smyslu ústavního zákona 
            č. 2/1993   =  Listiny  základních  práv  a  svobod  =   čl. 17,  odstavce (3).   
          - porušení   dobrých   mravů    ve   smyslu   Občanského  zákoníku  = § 3 ;    

2/  Text tohoto soudního rozhodnutí  odvysílá Český rozhlas 1 - Radiožurnál jako 
     dodatečné sdělení o rozsudku  Obvodního soudu pro Prahu 2, ohledně diskuse
     Radiožurnálu s prezidentem České republiky, vysílané 12. února 2004.  Stane 
     se tak ve všech zpravodajských  pořadech Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu,  
     během  24  hodin   prvního dne  po  nabytí  právní  moci  tohoto  rozsudku. 

3/  Žalovaný je povinen zaplatit žalobci  náklady tohoto soudního řízení, a to do tří 
     dnů  od  nabytí   právní  moci  v  něm  vyneseného  rozsudku.   


                                                                               Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                     190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
                                                        telefon = 286 884 774;   e-mail = b.hubalek@volny.cz 

....
..                             Doplňující informace:
       1/ Body I až XIII obsahují dílčí důkazní materiál, ohledně žalovaného porušení zákona 
           o Českém rozhlasu. Nejpodstatnější z nich jsem zde průběžně  zveřejňoval. 
       2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       4/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
           Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
           z roků 2000 - 2004,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.  
       5/ Zejména  kvůli  stavebním  úpravám  bytového  jádra v  jednomístnosťovém
           kancelářo-bytě panelového domu, omlouvám se za některé funkční nedostatky
           a zpoždění  internetových stránek, které se mi zatím nedaří  včas  opravit;  ani
           placenou  zakázkou u doporučené firmy.