KLAUS = prezident = 1. leden 2005 = projev = protimluvnost ............................. 11. I. 2005
.... jeho bagatelizující a nic neřešící slova zlehčují problém, který  je  stěžejní pro budoucnost
     českého   státu.
  .......
......

Novoroční projev prezidenta České republiky, 
prof.  ing. Václava  KLAUSE,  CSc.,  byl  už  vícekrát  hodnocen  mnoha  komentátory 
z  oblasti   sdělovacích   prostředků,  ale  i   z  řad   politiků   rozličného  zaměření.  
Ve všeobecně pochvalných komentářích se však pomíjela závažná protimluvnost
páně  prezidenta projevu.  Tím spíš,  že jeho  bagatelizující a   nic neřešící  slova  zlehčují 
problém, který je  stěžejní  pro  budoucnost  českého státu.  Neboť pokud  bude vymírat
populace,  nutně  bude  ohrožena  budoucnost  našeho  společenství,  ale i  odkaz  našich   
matek,  otců,   a   národních   osobností.   
Proto  porovnejme doličnou rétoriku, jak zazněla z úst pana prezidenta,
( ta  se řadí  k  jeho  obdobným  postojům  z  doby  dřívější,  jak  jsem  některé  z  nich 
už  dokumentačně doložil,  na těchto stránkách) :


  .....   Méně se nás rodí než umírá, což některé z nás trápí, ale neměli 
        bychom  z  toho  znervóznět  a  neměli  bychom  svolit  k  tomu, 
        aby se v tom stát  pokoušel něco  krátkozrace  líbivého dělat
......

   ......  Zdůrazněme  úctu  k   rodině,   dětem  a  stáří. ......

Tohle nevnímal, nebo rovněž nechtěl vnímat pan Václav ŽÁK,
ve svém politologickém dozvuku, zveřejněném ve internetových Britských listech, 10. ledna.
On,  ani kdokoli jiný,  zatím panu prezidentovi nevytkli  jeho protimluvná stanoviska;  neboť
ctít  rodinu, děti, ale i stáří,  toliko  líbivými proklamacemi,  to je hluchá póza.  Lidé  si  totiž 
vytvářejí stát pro svou ochranu, pro rovnováhu práv a povinností, pro maximu dobrých jistot.
Proto  je   namístě    kvalifikovaná  péče  o  dobrý  demografický  vývoj   České  republiky,
navzdory  privatizačně  vytunelovaným  stamiliardám  Kčs  a Kč; což  je  hořká  skutečnost. 

Tuto hořkost   plně  neospravedlní  čtyřicet let  komunistické  panství   a   nezpochybnitelné
pravdy  =   že  kdyby  nebylo  kolektivizací  a  dalších   totalitních   zločinů,   nemusely   být 
rehabilitace,  restituce,  odškodňování,  zpětné  privatizace  =    že  bez   "  vítězného  února  
1948  "   byly   předpoklady  pro  vyšší   životní  úroveň,  než  dnes mají  oproti nám  tehdy
zbídačené  Německo,  Rakousko,  a  další.
Zejména analytici, komentátoři,  politologové,  politici, & spol., 
by měli vědět, jak vzniká, a jak neblaze dokáže  působit  " kult  osobnosti ", a jeho varianty.
V  podstatě   vždy   jde  o  sebestřednou  a  zločinnou   (  někdy  až  zločineckou  )  praxi;  
jak  ze  strany  uměle   oslavovaných  osob,  tak  i  od  jejich  pochlebovačů.
Vzhledem  k osobním a varujícím  prožitkům, odsuzuji  takovouto " státotvornost".
Zvláště u těch, kteří by  měli  vědět - anebo konjunkturalisticky  lavírují, i když  dobře vědí.
Zažil jsem to už v mládí,  v lágrech  a  věznicích  komunistického  režimu,  u  populistických 
i  zaúkolovaných " znalců "  =  tenkrát v  žoldu  StB. 
......
..                         Doplňující informace:
       1/ Toto konstatování  průkazných skutečností neposílám  nikomu  z jmenovaných nebo
           naznačených činitelů, protože i vyslovené závěry by měly být 
komukoli samozřejmé.
           Mimo to, prof. KLAUS,  i jeho kancelář, nereagují na moje stručné přípisy. Také to
           je zřetelný důkaz o smyslu pro  "  fair play  ".  Ale není divu. Vždyť ani  ekonomická  
           i  morální  selhání  se  neobrážejí  v   oficiálních   průzkumech  o oblíbenosti  politiků.
          Takže lidský pojem cti a důstojnosti trpí   »  smysluplně-pragmatickou  «  účelovostí. 
       2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       4/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
           Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
           z roků 2000 - 2004,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.  
       5/ Zejména  kvůli  stavebním  úpravám  bytového  jádra v  jednomístnosťovém
           kancelářo-bytě panelového domu, omlouvám se za některé funkční nedostatky
           a zpoždění  internetových stránek, které se mi zatím nedaří  včas  opravit;  ani
           placenou  zakázkou u doporučené firmy.