USA : MZdravotnictví ČR : chřipka = pandemie = prevence......... ................................ 03. I. 2005
Osvěta proti epidemiím je úkolem ministerstva, médií a jiných institucí, jakož i nás všech !.
 
           B E Z O H L E D N Ý    K A Š E L,
   
i  s  částečně   zakrytými   ústy,  a   bez  kapesníku,
         je šiřitelem nebezpečných infekcí,
                 zejména  chřipek a tuberkulózy.  
  Nekašlejte na  lidi,  kašlejte  do kapesníků!
 

USA  dělají  osvětovou prevenci, naši činitelé ji  ignorují!
Takže,  obrazně řečeno,   příslušní  činitelé  v  České republice  de facto  kašlou  na  lidi,  
i  když  v  hygienickém  smyslu   třeba  ty  kapesníky  sami  používají. 
Už v březnu 2003 jsem marně žádal o osvětu proti kapénkovým  infekcím, včetně SARS;
neboť právě  tento  závažný   syndrom  plicního  selhání se stával rozšířenější nemocí,  i v  České
republice.   Zdvořile jsem  však  byl  odmítnut.  Nejdříve  Dopravním  podnikem  hlavního  města
Prahy,  akciovou  společností. 
Shodným  způsobem  postupovalo  Ministerstvo zdravotnictví ČR;  dokonce  i  vloni, 
když jsem  zjistil,  že  Ministerstvo zdravotnictví  USA =  State Department of  Health,  zahájilo 
počátkem   roku    2004    totožnou  osvětovou  akci,   v  celostátním  měřítku.  
Nyní,  s  počátkem  roku  2005,  vyvstává  hrozba   pandemie  chřipkových  onemocnění. 
Hovoří  o tom  nejenom odborníci,  ale podle nich  i sdělovací prostředky.  Tentokrát také začalo     
" zbrojit " naše ministerstvo zdravotnictví, alespoň částečně. Zatím zajistilo okolo 600 000 vakcín,
pro  desetimilionový  stát.   Že  by  ale  reagovalo americkým způsobem,  to tedy  ne. 
Proto jsem,  21. prosince 2004,  předal  podatelně ministerstva následující  dopis : 


Dopis ve věci veřejné                                                                 Praha úterý 21. prosince 2004


Doc.  MUDr.  Milada   EMMEROVÁ,  CSc.,   ministryně  zdravotnictví  ČR
Věc: Zdravotnická osvěta k omezení kapénkových infekcí, včetně pandemie chřipky 


Vážená paní ministryně,

    zatím se u nás neobjevila snaha o základní a  nejlacinější  prevenci před šířením kapénkových 
infekcí.  Je  totiž  rozšířeným  a  neblahým  zvykem  mnoha lidí, že i ve vozech veřejné přepravy 
kašlou a kýchají,  aniž by si kapesníkem řádně zakryli ústa. Nanejvýš tak předsunou pěst, nebo 
pěstičku, což  není  skutečná  zábrana,   ale  naopak   =    širokopásmový  rozprašovač  infekcí   
všeho  druhu. 

    Pravda,  vypadá to  decentně a  kultivovaně,  jenže  jenom  vypadá.  Bez   žádoucího účinku;  
jako  mnohé,  co se  dělá  toliko  pro  nabuzení  dojmu.

    Z písemností na internetu,  i v pražském  American Information Center, jsem se přesvědčil,
že  Ministerstvo  zdravotnictví  USA  ( State  Department  of  Health  =  DOH )   rozsáhlou 
propagací,  nejenom proti  bezohlednému  kašli a  kýchání:  prozíravě chrání  lidi, a tím i výdaje
na  očkování  a  léčení.   Proto také na svém  zajímavém, ale i srozumitelně  poučném  internetu, 
průběžně  oslovuje  širokou  veřejnost.

    S odkazem na svá  předchozí  upozornění,  adresovaná Vaším  předchůdcům v ministerstvu, 
prosím, aby ministerstvo urychleně prostudovalo výsledky prevenčních  akcí amerického DOH,
a bezprostředně rozvinulo širokou  zdravotnickou osvětu;  obzvláště v  rozhlasech  a  televizích.
Tím spíš, že  podle  dostupných  zpráv  nám  hrozí  chřipkové  pandemie,   která se  má objevit   
už   počátkem  roku  2005.

    Podobná akce u nás bude ku  prospěchu  lidí  zatím  zdravých;  zejména však posílí ochranu 
těch mnohých,  kteří  například podstupují  i  prošli chemoterapii. Budou ušetřeni až  tragických
zhoršení  zdravotního stavu,  nebo i toho  nejkrajnějšího =   zbytečného utrpení a  ztráty  života.   

    S vánočním pozdravem a přáním úspěšné práce 

                                                                                Bohuslav   HUBÁLEK
                                         190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 ,     telefon =   286  884  774
                                          e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek  

....
..                            Doplňující informace: 
       1/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
            osob a institucí;  i  podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       2/  Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
            jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
            V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
            zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       3/  Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
            Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
            z roků 2000 - 2004,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.