Ohlédnutí  za  rokem  2004 =  dílčí  souhrn  k  datu = .......................................... 01. I. 2005
  
Jakákoli  zbytečná  zdržování  úředních  úkonů  se stávají použitelným důkazem, už samy 
    o sobě.  Buď  jako projev  nekompetentnosti,  nebo  jako  " úředně " maskované  škůdcovství.
... Naprosto udivující je neustálé umrtvování případu HALÓ noviny
a jejich  popírání zločinů komunismu,  ve smyslu  § 261a  trestního zákona České republiky; 
analogicky pak  podle  § 130 ( a souvisejících ),  z  trestního zákona Spolkového Německa 
= 85 Strafgesetzbuch (StGB).
Podobně je tomu s trestním oznámením ohledně nedodržení  zákona 
o  zadávání  veřejných  zakázek,  při  rozšíření  pražského metra  o  úsek  IV.C2.  Zejména   
ze strany vyšetřovatelů dochází ke zcela zavádějícím výrokům;  například  odložení trestního
oznámení  vyšetřovatelem,  kvůli  neprokázané  korupci.   Ale  ani  slovo  o  dodržení, nebo
nedodržení,  zákona o veřejných zakázkách. 
Soudní žaloba  pro  porušení  zákona o Českém rozhlasu 
také  vyvolává  těžkosti;  poslední prosincový den roku 2004 jsem převzal další  požadavek 
na  upřesnění podané žaloby,  se lhůtou  deseti dnů  na vyhotovení - jinak  žaloba  propadá. 
Každý z uvedených případů je možné spolehlivě a věrohodně dořešit,
navzdory  nepříznivým okolnostem,  i když se  jeví  rozličně a  rozporně.  Ale  ke zdárnému
výsledku rozhodně nepomohou sebevýstižnější  názory a  indicie, pokud jsou bez patřičných  
důkazů. Proto k nim neoddělitelně patří průkaznost a úroveň všech procedurálních  postupů.  

Jakákoli  zbytečná  zdržování  úředních  úkonů   se  stávají   použitelným  důkazem, 
už  samy  o  sobě.   Buď  jako  projev   nekompetentnosti,   nebo   jako   " úředně " 
maskované   škůdcovství.
.
    Také  v  roce  2005  hodlám  pokračovat  dosavadním  způsobem.
..
                           Doplňující informace:
 
    1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
        osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
    2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
        jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
         V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
         zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
    3/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
        Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
        z roků 2000 - 2004,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.  
    4/ Stále se  nedaří  oživit  nové  obrázkové  soubory.  Až se to povede,  aktuálně
        převedu  kopii  policejního dopisu k  záležitosti DISCO CLUBU,  z  příspěvku
        pod datem  8. prosince 2004. Mrzí mě to, a omlouvám se.