ROK   2005 =  OBSAH  =   názvy   článků, datum                                    
Měsíce: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII                          Zpět na Hlavní stranu

2005 = prosinec                                                      Nahoru   
12. XII. 2005
M.R. ŠTEFÁNIK  = různě "skladovaný "= podnět poslancům
Busta Milana Rostislava Štefánika, jednoho z předních zakladatelů Československa, jakož i příslušná pamětní deska ...
2005 = listopad                                                      Nahoru   
17. XI. 2005
Politici + média + "samet" : postkomunismus = 1989 - 2005
K výročí   17. listopadu  1989   se  opět  rozezvučely  často  medializované  celebrity,   zaštiťující  se  vším  možným
2005 = říjen                                                            Nahoru   
29. X. 2005
1918 =  87. výročí  = Praha =  oslavy  +  neoslavy =  namátkově
Po celý sváteční den soupravy a vozidla  DPP zdravily město dvojicí státních praporků, tradičně umístěných vně kabin řidičů.
22. X. 2005
HALÓ noviny + zločiny komunismu : zákon + NSZ = beztrestné ?
Do toho spadají zejména plošně a genocidně organizované persekuce mnoha společenských uskupení
05. X. 2005
Ptačí chřipka = hrozba + nedopracovanosti + otálení = DOPIS
hlavní hygienik mu doporučil, ať se na to zeptá  výrobce, farmaceutické firmy Roche.
02. X. 2005
TV Nedělní partie + Př. SOBOTKA + P. ŠIMŮNEK + desinformace 
  Závažná desinformace v téměř celostátním televizním vysílání, bez opravného vstupu moderujícího ing. Petra ŠIMŮNKA
02. X. 2005
Poslanci PSP ČR : I.+II.+III. odboj = návrh zákona = tisk 1140/0    
Účastníci prvního, druhého a třetího odboje, kteří bojovali za vznik, obnovu či zachování demokratického státu ...
01. X. 2005
NSZ  =  3 roky = popírání  zločinů  komunismu  =  urgence
Zejména   poslední věta z  uvedené citace   je  průkazným  porušením  § 261a  tr. zákona; ...
2005 = září                                                            Nahoru  
24. IX. 2005
I.+ II. + III. odboj = ocenění = zákon + průběh = poslanci  
Obzvláště pozoruhodné jsou neomluvené absence proklamativně pravicové US-DEU, včetně jejího předsedy
18. IX. 2005
KLAUS + KRAUS = pokřik + póza = neúčinnost + devastace  
Jako  dekorativní  dojmosloví  působí  tisková  dementi  pana  prezidenta  KLAUSE,   která  zaznívají  od  letošního září
05. IX. 2005
ČT  =  informace  -  aféry  :  volby  =  průhlednost  +  kvalita   
Profily kandidátů by vycházely z otevřených a zatím nezpochybněných zdrojů. Pak by se lépe zabránilo zneužívání funkcí
2005 = srpen                                                            Nahoru   
27. VIII. 2005
Památník Vojna  = upomínka  na  diktaturu KSČ  =  konjunkturální  KPV ČR
Exponáty průkazně  usvědčují  bývalý režim z  diskriminačních  a  genocidních praktik  i  vůči  těm,   jejichž  jménem ...
25. VIII. 2005
ČT 2 + NECHANSKÝ + ŠATANA = neúplnost = PROTEST
Doufám, že  vhodným způsobem  zajistíte příslušnou nápravu toho,  k čemu nemuselo  dojít  při   větší   pečlivosti
20. VIII. 2005
BUBLAN : výtržnosti; KRAUS : 4 biliony = 33. týden = rozhovory
1/  konkretizace hlavní zodpovědné osoby by znamenala posun a usnadnění v práci vyšetřovatelů.    2/ ...
18. VIII. 2005
Zákony  o našich   dějinných  osobnostech  a   obdobích 
DOKUMENT =  souhrn hodnotících ( deklaratorních )  zákonů  Československa  a  České republiky
16. VIII. 2005
Ideály + skutky = ocenění = I., II. a III. odboj = nástin zákona
Nástin = Parlament České republiky vyhlašuje : Poděkování a úctu účastníkům I., II. a III.odboje
14. VIII. 2005
Odpad - likvidace =  návrh 1991 : uskutečnění = 2005 ! 
Hořkým  zadostiučiněním = ale až  po čtrnácti letech, je realizovaný  zákonný návrh, předložený 22.  května  1991
12. VIII. 2005
Skanzen dolu Mayrau : političtí vězni - zkreslení = napravit !  
Za  režimu  KSČ,  v  době  přejmenování   na důl Fierlinger, zde museli pracovat mnozí političtí vězni.
04. VIII. 2005
Prevence : infekce = hygiena + MUDr. VÍT = DOKUMENT 
Není třeba upřesňujících slov k  příslibu, který ve svém dopisu vyjadřuje MUDr. Michael VÍT, Ph.D., hlavní hygienik  ČR
01. VIII. 2005
MZdravotnictví ČR +  ledabylost  až  cenzura : zdraví lidí
 Škodlivé  praktiky  na  MZdravotnictví  kritizoval  i  nedávno  zesnulý  ministr  Pavel  DOSTÁL
2005 = červenec                                                       Nahoru  
17. VII. 2005
Člověk Jaroslav ANDĚL = uctění a  pokojné rozloučení 
 V  době  mimo  mluvené  slovo  zaznívala  klasická  hudba,   podbarvovaná  paprsky letního  slunce
12. VII. 2005
Dr. jur.  dipl. Ing.  Jaroslav ANDĚL  zemřel  8.července 2005  
Rozloučení bude v pátek 15. července, v 15:00 hodin, v evangelickém kostele = Praha 1, Klimentská ul.
03. VII. 2005
Rada ČTK  =  alibismus : ČTK = STÍŽNOST :  PSP ČR
Zmíněné nepořádky, ať už z jakékoli příčiny, jsou v příkrém rozporu s deklarovaným posláním ČTK, i Rady ČTK.
01. VII. 2005
Pět  roků  informací  a  podnětů,  leč  příklady "netáhnou"
Oblíbenější jsou populistické počiny a nezávazná komentování, i od lidí, kteří by mohli a měli problémy řešit.
2005 = červen                                                          Nahoru  
27. VI. 2005
Ztráty = biliony = obviněna ODS = URGENCE  DOTAZU 
V zájmu průkaznosti a žádoucího řešení by měl poslanec Michal KRAUS doložit své tvrzení o čtyřbilionové ztrátě
26. VI. 2005
Bavorsko : hranice  =  zemská - státní = DOPIS  MINISTRA 
Ministr  zahraničních věcí  ČR  popisuje a přijatelně vysvětluje stávající  způsob hraničního  značení
21. VI. 2005
AAAWebPages.cz  = 2001 -2005 = trvalý  zánik? = DOKUMENT
AAAWebPages.cz byly do 16. června 2005 mediálně přínosnými stránkami = téměř po celé čtyři předchozí roky.
14. VI. 2005
KSČ + pohraničníci = životní tragédie = dokumenty, statistiky
Komunistický režim, tedy i totalitní uzávěra státních hranic, byly příčinou nesčetných tragédií na obou stranách
2005 = květen                                                          Nahoru  
27. V. 2005
Justice : zločiny komunismu : ignorovaný  § 261a  tr.z. = STÍŽNOST
Stížnost  proti  zamítavému  rozhodnutí  Městského státního zastupitelství  v  Praze ..
21. V. 2005
MZV ČR : Bavorsko - hranice  : pravdivost + suverenita
Dotaz k ministru zahraničních věcí ČR, ohledně hraničních návěstí
08. V. 2005
Pražské povstání = výročí = fakta + zamyšlení + DOKUMENT
Před šedesáti  roky tonula Praha v záplavě zejména československých  vlajek
04. V. 2005
Rada ČTK + ČTK : dotazy + informace = " ztráty " = cenzura
 Elitářské a neobolševické praktiky vlivových osob se postupně zahnízďují do různých oblastí denního života.
2005 = duben                                                            Nahoru  
26. IV. 2005
Komunismus - spravedlnost = justice = zahraniční = praxe
Není  pochyby, že  obdobné hodnocení  lze  také  uplatňovat o  organizovaných represích  a  následcích tzv. třídního boje
16. IV. 2005
Režim KSČ = tabuizace  :  § 261a  tr.zákona  =  PROTEST
Protestní dopis  JUDr. Luboši PĚTNÍKOVI,  městskému  státnímu zástupci v Praze,  jako  shrnutí  hlavních faktů,...
14. IV. 2005
Moje století = poutavé čtení o tom co bylo a co je  = RECENZE
„Dokud  nebudou  napraveny  zločiny komunismu,  nebude tato země  demokratickým  státem,“  říká    Jaroslav   Anděl.
13. IV. 2005
1948-1989 = politické rozsudky = 208 399 lidí  = statistika MS ČR
Údaje z Ministerstva spravedlnosti ČR podle statistik okresních a krajských soudů
10. IV. 2005
C. HODEK z USA = oceňován = jednostranně = DOKUMENTY
Od listopadu 1989 zazářilo mnoho politických a publicistických hvězd v domácím i v zahraničním dění.
09. IV. 2005
Armáda = zkvalitnění + úspory = návrh = " samet " je " zamet "
Skutečnosti  o  " sametovém "  potlačování  snah  o  svébytné a  lepší  Československo.  
06. IV. 2005
JUDr. Ing. J. ANDĚL = 100 roků = oslava + životopis "Moje století "
Během rozhovorů neúnavně vpisoval do knížek věnování,  pevným a uspořádaným písmem.
05. IV. 2005
ČR = ztráty = biliony = obviněna ODS = tvrzení ČSSD = DOTAZ 
V zájmu průkaznosti a žádoucího řešení by měl poslanec Michal KRAUS doložit své tvrzení o čtyřbilionové ztrátě
03. IV. 2005
Biliony - ODS - vláda + GROSS - exil - politika - vulgarismy  ... 
 sanace systému, který v podstatě plně absorboval veškeré náklady transformace pod vlajkou ODS, stál čtyři biliony KČ
2005 = březen                                                           Nahoru  
28. III. 2005
Dr. jur. dipl. Ing. Jaroslav ANDĚL =* 30. III. 1905, životní výročí
Významné životní výročí člověka, který svou pílí a činorodými postoji dává příklad lidem o mnoho mladším.
25. III. 2005
HALÓ noviny = §261a  tr.z. +třídní genocidium = STÍŽNOST 
Vzhledem k rozsahu a průkaznosti zločinů komunismu, a ve smyslu našeho ústavního zákona č. 2/ 1993 Sb., Čl.1: ...
17. III. 2005
Média : Vladimír MLYNÁŘ - prohřešky = dříve - nyní
 uvádím některé novinářské titulky a informace, které zatím " vyšuměly ", ačkoli jsou charakteristické a určující : ...
06. III. 2005
Soud : cenzura v ČRo = osobní stanovisko = souhlas + připomínka
Přibližuje se možnost dosáhnout soudního výroku k protizákonnému tolerování cenzury vůči kritickým dotazům v ČRo.
06. III. 2005
Soud : cenzura v ČRo = usnesení = postoupení = vyšší instance 
Obvodní soud uznal právní opodstatněnost žaloby proti cenzuře v Českém rozhlase i tím, že řešení přenechává ...
2005 = únor                                                            Nahoru 
27. II. 2005
Únor 1948 - 2005 - fakta = úroveň života = slova - skutky
 Únor 1948 nebyl vítězstvím pracujícího lidu; ve skutečnosti byl vítězstvím bezohledných funkcionářů
2005 = leden                                                            Nahoru
18. I. 2005
Pandemie + nemoci = protest : hlavní hygienik ČR 
... komusi nevyhovuje americký způsob osvětové prevence, neboť výroba a použití vakcín je přece rovněž prevencí ...
18. I. 2005
Hlavní hygienik ČR : pandemie = odpověď = neutrální = rozporuplná
Proto jsem dnes e-mailem poslal MUDr. Michaelu VÍTOVI protest, doložený bagatelizujícími výroky jeho odpovědi ...
14. I. 2005
Cenzura + Český rozhlas = soudní žaloba = úprava = podání
Korektní přístup soudu přispívá k právní čistotě žaloby ohledně porušení zákona o Českém  rozhlasu, ...
11. I. 2005
KLAUS = prezident = 1. leden 2005 = projev = protimluvnost
  jeho bagatelizující a nic neřešící slova zlehčují problém, který je stěžejní pro budoucnost českého státu.  
03. I. 2005
USA: MZdravotnictví ČR : chřipka = pandemie = prevence
 Osvěta proti epidemiím je úkolem ministerstva, médií a jiných institucí, jakož i nás všech!
01. I. 2005
Ohlédnutí  za  rokem  2004 =  dílčí  souhrn  k datu 
 Jakákoli zbytečná zdržování úředních úkonů se stávají použitelným důkazem, už samy o sobě.