POLICIE ČR : DISCO CLUB  SPACE + mládež = DOKUMENT .............       08. XII. 2004
   Kopie dopisu z Policie ČR,jako odpověď na dotaz ze 13. listopadu 2004.   
                                 Doplňující informace: 
     1/
Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat  podle rejstříku pojednávaných 
         osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto  zpravodajství,
         například 19. listopadu  a 8. prosince 2004.
     2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje  všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
         jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
          V zájmu  právně  nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
          zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
     3/  Texty od zahájení 1. července 2000,  až do 31. prosince 2003
už nejsou zde přístupné. 
        
  Jsou  archivovány na  CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
          z roků 2000-2003,  rovněž  v  záhlaví  úvodní  stránky.  
 .