POLICIE ČR : DISCO CLUB  SPACE + mládež = bez závad ? ................. 08. XII. 2004
   Policie ČR  svým  dopisem  oznamuje,  že  nezaznamenala  jakékoli  závady...... má  pravdu,  
   toliko  formální   a   kompetenční,   když   píše,   že .....
  Policie ČR svým dopisem oznamuje, že nezaznamenala  jakékoli  závady  
 
v  provozování    DISCO  CLUBU  SPACE.    Rovněž  konstatuje,  že  doposud   si  nikdo
  nestěžoval  =   ani  na  hluk,   ani   na   chování   návštěvníků.   
  Bohužel,  lidé z  okolí  mluví  jinak,  ale asi  jenom  mezi  sebou.  
 
V zájmu  skutečné  nápravy   by se  také měli   více  zasazovat o  nápravu toho,  co jim vadí, 
  a o čem jenom hovoří. Například písemně požádat o neuniformovanou kontrolu v discoklubu  
  =   ve smyslu  toho,  co  ve své  odpovědi  píše  ředitel  Městské policie  pro  Prahu 9,  Mgr. 
  Vlastimil  OLIČ  ( jeho dopis jsem zde zveřejnil  19. listopadu 2004 ). 
  Policie ČR  má  pravdu,  ale  toliko  formální  a  kompetenční,  
 
když píše, že programovou náplň klubu vymezilo příslušné živnostenské oprávnění. Nabízené 
  sex-show  i  rozličné druhy  alkoholu jsou záležitostí  Úřadu  městské části  Prahy 9.  Stejnou 
  míru odpovědnosti nesou rodiče a opatrovatelé dětí = návštěvníků diskotéky.  To všechno je
  sice pravda, ale jenom ta formální = a nejenom k nabídce alkoholů, ale i " košilatých "  zábav.
  Dvanáctiletá  až  osmnáctiletá  mládež,  hodnoceno  více  pozorovateli, 
 
podléhá i jiným zákonným ustanovením, i jiným pravdám. Právě před chvílí jsem slyšel shodný
  názor i údiv nad tím,  že  jakákoli  policie  není  schopna  identifikovat  očividně  přiopilé  děti.
 
Proč,  navzdory  množství  policejně   zapsaných   kontrol ?  
  » Svaté  město  zahynulo,  protože  každý  plnil    j e n o m    své   povinnosti  « .
 
Jenže obyvatelé Sídliště Prosek doposud nemají ucelené informace o tom, jak kdo plní aspoň 
  ty  své  povinnosti  ve vztahu  ke  sporné  činnosti  diskoklubu  pro  mladistvé,   ale i pro děti.   
  K tomuto trvalému stavu  však nepřiměřeně mlčí zápisy z jednání zastupitelstva,  
 
netýkají  se  ho  pravidelná  starostova   zamyšlení  v  obvodním   měsíčníku  Devítka.
 
Východiskem  k  nápravě  budou  nejenom zvýšená  publicita  o  problému, 
   ale i   neformální   kontroly   ze  strany  obou policií =  městské  i  republikové,  v součinnosti 
  
živnostenským  odborem  ÚMČ Prahy 9,  i  jiných  příslušných  institucí. 
                               Doplňující informace:  
     1/ Kopii dopisu od  Policie ČR  zveřejňuji souběžně jako samostatný díl, s delší 
         dobou načítání.
     2/
Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
         osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství,
         například 19. listopadu 2004.
     3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje  všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
         jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
          V zájmu  právně  nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
          zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
     4/  Texty od zahájení 1. července 2000, až do 31. prosince 2003
už nejsou zde přístupné. 
        
  Jsou  archivovány na  CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
          z roků 2000-2003,  rovněž  v  záhlaví  úvodní  stránky.  
.