KPV ČR - ČTK = PLOCEK : HUČÍN = stížnost - skutek ? ................ 06. XII. 2004
   
....  Potom  by  se  nemohlo  stát,   že  ČTK,   která  se ........
ČTK  zmanipulovala  prohlášení  k  případu  Vladimíra  HUČÍNA.
To jsem se  včera  dočetl v  listopadovém  vydání časopisu  pražské  pobočky  KPV ČR
»  VĚRNI   ZŮSTANEME  « ,  na straně 3,   ve  článku   » Úvaha nad děním kolem nás  «.
Diplomovaný technik, oldskaut  a bývalý politický vězeň režimu KSČ, člen redakční rady
tohoto časopisu,  je v něm kritický,   avšak  neúplný,  a  nejde k jádru vlastního problému.
Co  naplat,   že  používá  razantní  výrazy,   stejně  jako v  předzávěrečné  části,  ze  které
doslovně přepisuji :
Potom  by se  nemohlo  stát,   že  ČTK,   která se  jak se zdá  halí  do stejného hávu 
jako  ČTK   do   totality,   zkreslí prohlášení  KPV  tak   ohavným  způsobem,  že mu
dá  zcela  opačný  význam.  Něco v tom smyslu,  že se KPV  distancuje od toho co se 
dělo v Přerově ( jako by  příčina i  následek  byly  v  jedné  rovině ). O tom,  že KPV 
požaduje důsledně veřejné projednání kauzy Hučín a mimo  pravomoc OS v Přerově,
taktně  pomlčela.
Nikde  však  žádná  zmínka o odeslání  písemného  protestu  KPV ČR  do  ČTK !
Pokud se tak nestalo,  je i  otištěný  muklovský odsudek  České tiskové kanceláře  toliko
dekorativním   a  sebezviditelňovacím  gestem,  bez  praktického  účinku.
Podobné  postoje  však  jsou  metlou  současného  dění  ve  všech  věcech 
společného  zájmu.   Svědčí  o  tom  probírka  denním tiskem,  i  stránkami  internetu.  Při
 vyhodnocení  přečteného  zjistíme,  že  například  záplava slov  a  víceminutové čtení  nás
obohatily  o  jedinou  novou a  přínosnou  informaci.   Někdy  ani  to  ne.  
Očekávat  věcné  skutky  píšících  rétorů,  to  bývá  opovážlivost.
Jenže  podobným  publicistům  převážně  stačí,   že se  předvedou v  okruhu  souznějících 
čtenářů  a  získají  u   nich   punc  nebojácných  mluvčích ....   
Ale proto jsme,  tam  kde  jsme,  po  patnácti  rocích  promarňovaných  příležitostí;
doufejme  a  doufám  v  obrat   k  lepšímu   O  to se i  trvale snažím. Proto svůj  příspěvek 
průkazně pošlu k vyjádření a k souvisejícím opatřením, jak do KPV ČR, tak i Radě ČTK. 
                            Doplňující informace: 
    1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
        osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
    2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
        jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
         V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
         zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
    3/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 31. prosince 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
        Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
        z roků 2000-2003,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.