POKORNÝ = lhaní = ČRo : prezident ČR = podbízení + manipulace     05. XII. 2004
  
 Uvádím pouze nejnovější rozhlasovou  podbízivost  k prezidentovi  ČR,  spojenou  se  zcela
    doložitelnou lží  =  na základě obdobného " rozhlasáctví " při letošním únorovém rozhovoru
    s  prezidentem  ČR  v  Českém rozhlasu 1,  Radiožurnálu. ....

  Moderátoři  Českého rozhlasu 
                         
prokazatelně  a  často  manipulují  veřejným  míněním.
 
Děje  se  tak  proto,  že  podobná  "  veřejnoslužební  práce "  je  dlouhodobě  tolerovaná 
  vedením  Českého rozhlasu  a  Radou ČRo,  i když je to v příkrém rozporu  s ustavujícím
  a závazným  zákonem o  Českém rozhlasu.   Nehledě  na  pseudointelektuálská  pózování
  pachatelů,   počínaje  generálním  ředitelem  Českého rozhlasu   =    ing. Václav  KASÍK, 
  a  končíce  moderátory,   kteří  si  podbízivě  získávají  přízeň  vlivných  i  mocných osob, 
  včetně  klanově  spřízněných  kolegů  z  jiných  sdělovacích  prostředků. 
  Více  než   čtyři roky  podávám  adresné  výtky  k  porušování   etického  jednání
  ale  i  souvisejících  zákonů.  Je  tedy  zbytečné,  abych  je  zde  znovu  opakoval. Uvádím 
  pouze   nejnovější   rozhlasovou   podbízivost    k   prezidentovi  ČR,   spojenou  se  zcela
  doložitelnou  lží  =   na  základě  obdobného  " rozhlasáctví "   jako při  letošním únorovém 
  rozhovoru   s   prezidentem   ČR  v Českém rozhlasu 1, Radiožurnálu.


  E-mail,  odeslaný  2. prosince do Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu:
   Protest   ve věci veřejné                                                Praha čtvrtek 2. prosince 2004

  Mgr. Jan POKORNÝ, Český rozhlas 1  Radiožurnál

 
Dobrý den pane Pokorný,     

      právě jsem vyslechl  Váš  zajímavý rozhovor  s prezidentem ČR.  Kdyby nebylo Vašich  
  závěrečných  slov,    nepsal  bych.    Ale  tvrdit,   že  prof. KLAUS  se   nikdy   nevyhýbal  
  telefonickým dotazům posluchačů,  to je  obrovská   ztráta  Vaší  paměti,  ale i  nehorázná 
  lež. Vždyť něčemu takovému jste letos asistoval, spolu s panem prezidentem, ale i s Vaším  
  kolegou,  PhDr. Petrem  NOVÁČKEM.

     Právě kvůli  cenzorsky ochranářskému vyčlenění  dotazu na prezidenta ČR, v únorovém 
  Radiožurnálu,  jsem  vedl   bezvýslednou  korespondenci  nejenom  s  vedením  ČRo,  ale
  i s Radou ČRo.

     Pravdivost   svých  tvrzení  opírám o   autentický   magnetofonový    záznam rozhovoru  
  z  12.  února  2004.    Jeho  některé   kopie jsem  uschoval  mimo svůj byt  ( s hořlavým 
  koupelnovým jádrem ) =  abych kdykoli a bez problémů doložil  soudní žalobu, podanou  
  za  porušení  zákona  o  Českém rozhlasu.

     Dokázal  jsem  říkat  pravdu  za  mnohem  horších okolností   než jsou dnes,  což mohu 
  kdykoli  dokázat. Ale nepíši proto, abych se zde vypovídával o sobě. Neboť dnes, stejně 
  jako  17. listopadu 1989,   mi  bytostně  jde   o   svobodu pravdivého   slova,  o  poctivé   
  jednání   (  viz  foto na  titulní  stránce  mého internetového  zpravodajství ).

     Dozajista by mělo působit,  že žijeme na prahu 21. století,  se zkušenostmi předchozích 
  věků, a s nebývalými technickými vymoženostmi. Už proto snad není  třeba  dalších  slov.  

     S  pozdravem  a  s  přáním  lepších  dní
                                                                                  Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                            www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                       190 00   PRAHA 9   Českolipská 19 
  P.S.
  Tuto veřejnou stížnost dávám 
  k vyjádření také Radě ČRo.

                            Doplňující informace: 
    1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
        osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství;
        poslední informaci o soudní žalobě pro porušení  zákona o Českém rozhlasu 
        jsem  zde  zveřejnil   5. listopadu   letošního  roku.  

    2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
        jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
        V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
        zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
    3/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 31. prosince 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
        Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
        z roků 2000-2003,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.