Občané + spravedlnost + lidskost = politika = naděje + možnosti .........  02. XII. 2004
  
Dvě  zásadní  informace  z oblasti  české justice  poskytují   následující  podnětné  pokyny, ....
   .... Prezident Soudcovské unie České republiky, JUDr. Jaromír JIRSA, na výročním zasedání .... 

Činorodí  lidé,   jejich  vstřícná  zaměření  i  práce,  
jsou  ty   nutné  prvky,   potřebné  pro  vytváření  co  největšího  množství  dobrých jistot.    
Dvě  zásadní   informace z  oblasti  české  justice
poskytují  následující  podnětné  pokyny,   z  posledních  dní  letošního  listopadu: 
1/ Televizní  zpravodajství  ze  závěrečné  dekády,  s oporou  ve stanoviskách  nejvyšších
    justičních  činitelů,    pranýřovala   praktiky  těch  soudců,   kteří   účastníkům  zakazují 
    audiovizuální  záznam  probíhajícího  jednání. 
2/  Prezident Soudcovské unie České republiky, JUDr. Jaromír JIRSA,  
     na výročním zasedání, 20. listopadu v Jindřichově Hradci, pronesl tuto závažnou výzvu:
     " ....Verdikt soudu by měl být srozumitelný i pro malé dítě,  i  právní  laik by ho 
     měl  vnímat   jako   spravedlivý.   Dejte  přečíst  svůj  rozsudek vlastnímu dítěti. 
     Pokud mu nebude rozumět, není to dobrý rozsudek.
...." .

                            Doplňující informace:
    1/
Výrok JUDr. JIRSY je vyňat ze zpravodajství ČTK, zveřejněného v sobotu 20. XI.,
        v 17:26 hodin. 
    2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
        osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
    3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
        jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
         V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
         zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
    4/ Texty od zahájení 1. července 2000, až do 31. prosince 2003
už nejsou zde přístupné. 
        Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
        z roků 2000-2003,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.  
    5/ Také koncem listopadu jsem psal i přijímal dopisy, ohledně zde zveřejňovaných
        událostí.   Postupně   a  podle   jejich    užitného    stavu  je  budu  zpřístupňovat,  
        stejně   jako   závažné   informace,    získané  ze  sledování   veřejných  zdrojů.