OSZ pro Prahu 1  zamítá trestní oznámení na KPV ČR, pobočku 15 .............. 28. XI. 2004
   
Kopie  dvoustránkového Usnesení  Obvodního státního zastupitelství  pro Prahu 1,   
    jako   dokumentační    doplněk   k   informacím,   zveřejněným   včera,    ale   i   dříve.
   
                                                                         - 2 -
 
                               Doplňující informace: 
      1/
Také u dopisů sleduji a zaznamenávám data jejich vzniku, odeslání i doručení. Často
          se  tím  odhalí  účelové   antedatovaní,   kvůli   zdánlivému  dodržení  včasných  lhůt.
          V  úřadech  může  takový  rozdíl  vzniknout  přetížeností  písařek,  zpracovávajících
          datované koncepty dopisů.  V  každém  případě  je to  dokreslující  charakteristika. 

     
2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
          osob a institucí;  i  podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
          
      3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje  všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
          jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 

      4/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 31. prosince 2003už nejsou zde přístupné.  
          Jsou  archivovány  na  
CD ROM.   Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
          z  roků  2000-2003,  rovněž  v  záhlaví  úvodní stránky.