MĚSTSKÁ POLICIE = Praha 9 : DISCOCLUB = dohled + opatření ... 19. XI. 2004
   
Ředitel Městské policie v Praze 9 odeslal 18. listopadu 2004  e- mail s podrobnými informacemi
     o uskutečňovaném dohledu  v discoclubu SPACE. 
                       Ředitel  MP  Prahy 9,   Mgr. Vlastimil  OLIČ  oznamuje: 

.
  Vážený pane Hubálku,  

       především  Vám  děkuji  za  podnět  a  Vaši  iniciativu  ve  věci   discoclubu  SPACE  
  v Jablonecké ulici.  O tomto problému jsme informováni a v  minulosti jsme byli požádáni
  zastupitelem  m.č. Praha - 9 p. Altmanem, abychom tomuto problému věnovali zvýšenou 
  pozornost.     

      Cca před  rokem a půl  jsme pravidelně posílali hlídky  MP  k  zajištění  VP před  tímto 
  zařízením v souvislosti s konáním odpoledních akcí, které se zde konaly v pátek a v sobotu 
  mezi 14,00 – 17,00 hod.   V té době jsme nezjistili žádné závažné nedostatky a drobnosti 
  vyřešili strážníci na místě domluvou. Zjednodušeně řečeno, když přišla „uniforma“, tak byl
  klid.

      Celé této pěší zóně věnujeme mimořádnou pozornost v průběhu celé služby i nyní a např. 
   v měsíci říjnu 2004 bylo v těchto místech provedeno ať z naší iniciativy nebo na oznámení 
   občanů celkem 142 kontrol  zaměřených  na problematiku  VP  a  dopravy.

      Poslední  námi  provedená  kontrola  zaměřená  výhradně  na  discoclub  SPACE  byla 
  provedena  dne 17.11. 2004  v  odpoledních  hodinách,  a to jak uvnitř,  tak na pěší zóně 
  se zaměřením  na  prodej  a  podávání  alkoholu  osobám  mladším  osmnácti  let,  tak  na
  dodržování VP. Touto naší kontrolní činností nebylo dne 17.11. 2004 shledáno závad.

      Závěrem Vás ubezpečuji, že nám tato problematika  není lhostejná a ve  zvýšené  míře, 
  jak  nám  to  dovolí  plnění  jiných úkolů,  budeme  tomuto  problému  věnovat  zvýšenou
   pozornost.

      V  případě  Vašeho  zájmu  mě  kontaktujte  opětovně  prostřednictvím  e-mailu nebo 
  volejte  na telefonní číslo 286886841-5.

                                S pozdravem                                Mgr. Vlastimil  O L I Č
                                                                                     Ředitel MP Praha - 9


                         Poděkování,  odeslané v pátek  19. listopadu 2004
.
   Vážený pane řediteli,

       děkuji  za  Vaši  bezprostřední  a  věcnou  odpověď  s přesvědčením,  že uplatňujete 
   i potřebný  způsob kontroly  Vám  podávaných hlášení;  protože jde o mladistvé, stejně
   jako o všeobecný pořádek a dobré vztahy. Škoda, že Vámi podaná informace nezazněla 
    například v  listopadovém měsíčníku  Prahy 9 = Devítka.
       
S pozdravem a s přáním úspěšné práce         Bohuslav  HUBÁLEK
.
                               Doplňující informace:  
     1/
Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
         osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství,
         například 14. listopadu 2004.
     2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje  všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
         jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
          V zájmu  právně  nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
          zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
     3/  Texty od zahájení 1. července 2000, až do 31. prosince 2003
už nejsou zde přístupné. 
        
  Jsou  archivovány na  CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
          z roků 2000-2003,  rovněž  v  záhlaví  úvodní  stránky.  
      4/  Zkratka VP v dopisu pana ředitele zřejmě znamená veřejný pořádek.
    
5/ Až při dodatečné  kontrole,  osm hodin po zveřejnění, jsem doplnil čtyři úvodní
         řádky pana  ředitele,   které  nedopatřením  vypadly  z  převáděného  textu.
         Omlouvám se.