ČRo6 = ŠTERN = obhajoba : zprávy + zánik socialismu - nesouhlas ... 19. XI. 2004
  
Včerejší  polemické stanovisko  šéfredaktora  ČRo6  a  dnešní  nesouhlasná,  ale uzavírající  odezva.
    Obojí  dává  podnět  k  srovnání  a  k   zamyšlení  nad   zkreslující   úpravou  podávaných  informací. 
.
            Šéfredaktor obhajuje výrok ČRo6  » zánik socialismu před patnácti lety « .                
  Vážený pane Hubálku,

        máte pravdu, v roce 1989 skončil komunistický totalitní režim. Jeho produktem byl 
  ale socialismus - možná namítnete, to přece  nebyl  socialismus,  ale  reálný  socialismus. 
  Výklad reálného socialismu, který komunisté připouštěli, je,  že reálný socialismus je to, 
  co za jejich vlády existuje a  že je jediným,  správným  a  pravým  socialismem.  Dějiny 
  nakonec jiný socialismus neznají. A věřím pevně v to, že už "šanci" jakýkoli socialismus
  poznat mít nebudeme.  Takže - pokud  zaznělo  ve  zprávách,  že rokem 1989  skončil 
  i  socialismus, zaznělo  tak správně.  Ostatně ani novodobí sociální demokraté neusilují 
  o socialismus - naposledy k tomu dospěli němečtí sociální demokraté na svém jednání 
  v Bad Godesbergu  v roce 1959.  Pokud o něco usilují,  pak o svobodné, konkurence
  schopné tržní hospodářství, stojící na nedotknutelném soukromém vlastnictví, o sociální 
  stát jako  nástroj  humanizace  tržní  ekonomiky,  o  právní stát  jako nástroj k  udržení 
  spravedlivé a svobodné společnosti, respektující práva jednotlivců a menšin.
       S přátelským pozdravem                    Ivan Štern

                              Odpověď  na  stanovisko  šéfredaktora ČRo6:
   
  Vážený pane šéfredaktore,   

       děkuji  za  Vaši  bezprostřední odpověď  s  výhradou,  že  ve  zprávách nezaznělo  
  
»  skončil   i   socialismus  » ,  ale  pojmenování  minulého  údobí  bez  onoho  » i «; 
   a v tom je  ta  nepřesnost úvodní  upoutávky  večerních zpráv ze středy 17.  listopadu  
   2004.  Proto jsem se  ozval.   Byl bych rád,  kdyby moje výtka  přispěla k   věcnému 
   a  jednoznačnému vyjadřování  informačních  pojmů.
       S pozdravem a s přáním lepších dní                       Bohuslav  HUBÁLEK


                                              Doplňující informace:  
     1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
         osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství,
         například 17. listopadu  2004. 
     2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje  všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
         jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
          V zájmu  právně  nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
          zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
     3/  Texty od zahájení 1. července 2000,  až do 31. prosince 2003, už nejsou  zde přístupné. 
          Jsou  archivovány na  CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
          z roků 2000-2003,  rovněž  v  záhlaví  úvodní  stránky.