ČRo6 : 1989 = výročí = zprávy = nepřesné = zánik socialismu .............. 17. XI. 2004
  
....  vedoucí úlohu v tehdejším  Československu  neměla  socialistická  strana,  ani socialismus,    
          ale  totalitní  papaláši  z  KSČ.     =     tak   jakýpak   zánik  socialismu ?   
 
   Dotaz ve věci veřejné                                                          Středa 17. listopadu 2004   

   Ing. Ivan  ŠTERN,   šéfredaktor  Českého  rozhlasu  6  
   Věc: Dnešní večerní zpráv ČRo6   

   Vážený pane šéfredaktore,

         udivily mě  zprávy ČRo6 v 18:00 hodin,  a proto jsem za hodinu vyslechl i ty další. 
   Také ony hned svým úvodem upozorňovaly na  zánik socialismu před 
patnácti lety.
   V  pokračování  zpráv,  i  v následujícím  pořadu,  už  něco  podobného nezaznělo. 
 
         
   Ale i  tak  by  k
 něčemu  podobnému   nemělo docházet =  opakovaně,  v rozhlasové  
   upoutávce. Vypadá to jako  tzv. pouštění " zkušebních balónků " =  co občané unesou 
   a snesou.
        Rád bych  věděl,  jak to zdůvodní  redaktorka zpráv,  paní Gita ZBAVITELOVÁ,
   a jejich  hlasatel,  pan  Milan ULRICH  =   i  kdyby  původní  text  pocházel  z  ČTK.

        Copak jsou tak neznalí naší historie,  nebo čím to je ? Vždyť vedoucí úlohu
   v  tehdejším  Československu  neměla  socialistická  strana,  ani  socialismus,
   ale  totalitní  papaláši  z  KSČ.
       S pozdravem a s očekáváním Vaší odpovědi
                                                                                    Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                               www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                          190 00   PRAHA 9   Českolipská 19
...
                               Doplňující informace:  
     1/
Výše uvedený dopis jsem  elektronicky odeslal  do  Českého rozhlasu 6,  souběžně 
         s jeho internetovým zveřejněním. 
     2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
         osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
     3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje  všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
         jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
          V zájmu  právně  nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
          zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
     4/  Texty od zahájení 1. července 2000, až do 31. prosince 2003
už nejsou zde přístupné. 
        
  Jsou  archivovány na  CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
          z roků 2000-2003,  rovněž  v  záhlaví  úvodní  stránky.