ŘIHÁK = starosta =  informace : Metro IV.C2 + výstavba + výročí ..... 16. XI. 2004
 
.... nelibě nesu prorůstání  praktik, které byly zárodkem každé totality = z počátku "jenom" potlačení 
   potřebných  informací,  a dále i  to ostatní;  bezmoc i  pasivita  lidí,  nekontrolovatelný  kult  i  konta 
   papalášů, korupce ....
  Dotaz  ve  věci  veřejné                                              Praha úterý 16. listopadu 2004
   přes podatelnu MČ Prahy 9

  Starosta  Městské  části  Praha  9     Ing. Vladimír  Ř I H Á K
 
Věc: Otevřená informovanost  i  patnácté  výročí 17. listopadu 1989

  Dobrý den, pane starosto,

      už delší dobu se chystám, že Vám napíšu, protože mluvíte toliko o tom, co Vy chcete
  a pomíjíte  to,  na  co  byste  měl  reagovat  a  o  čem  byste  měl  informovat.  Tím  spíš, 
  že k tomu máte zajištěný prostor,  minimálně na stránkách radničního periodika Devítka. 

 
Proto se Vás opakovaně ptám:
  1/  Proč  Městský úřad Prahy 9  vyvolal  změnu původní trasy  pražského metra IV.C2 ?
      Vždyť  prvotně  měla být ražena  pod  povrchem,  aniž by  likvidovala  značnou část 
      zeleně i  vzrostlých stromů  sídlištního parku. Tedy  i  bez dlouhodobého a  citelného 
      narušování  životního  stylu  téměř   30 000  obyvatel.    Nehledě  na  další  závažné
      souvislosti,   odporující  celopražským  i   republikovým  zájmům.   
      Je to například  nelogický příklon rozšiřované větve k už provozované trase metra B
      jakož  i přesun  konečné stanice ze zabydlené části Letňan do polí, zhruba 800 metrů 
      od  obou  panelových  sídlišť  Prahy 18 - Letňan.   
      Alespoň tohle  by  chtělo odborné  a  politické  vysvětlení,  třeba  místo  populisticky
      podbízivých  a  souhrnně  neadresných výroků o  poslancích  Sněmovny  Parlamentu  
     České republiky;   jak  je  s  oblibou  projevujete  v  radničním  měsíčníku  Devítka.   

  2/  Proč jste mi doposud  neodpověděl,  co rozhodlo o  rozkopání  živičného  chodníku  
      za  dlouhým  panelovým  domem  v  Jablonecké ulici;   když  byla  možnost  hloubit 
      kabelovou rýhu v trávníku,  vpravo nebo vlevo od chodníku.  Jistě  by to  znamenalo  
      menší  výdaje  z  obecního  rozpočtu.  

  3/  Zítra je státní svátek, patnácté výročí zhroucení režimu KSČ.  Avšak v listopadovém 
       čísle  radniční  Devítky  tomu  nikdo  nevěnujete  ani  dokumentační,  ani   hodnotící
       pozornost.  Není to snad tím,  že Vy jste se osobně  nepodílel  na vzniku a počátcích
      Občanského fóra Prahy 9? Proč například není rozhovor s jeho hlavním zakladatelem, 
      kterým byl  » předlistopadový « i současný topič, pan Alexander BLAŽÍK? Doposud 
      bydlí  v  panelákové  jednogarsoniéře  Sídliště  Prosek.  

      Proto, s osobní zkušeností  politického vězně totalitního režimu KSČ, ale i jako jeden 
  z prvotních  spolupracovníků  OF Prahy 9,  nelibě  nesu  prorůstání  praktik,  které byly  
  zárodkem každé totality =  z počátku "jenom" potlačení potřebných informací, a dále i to 
  ostatní;  bezmoc i  pasivita  lidí,   nekontrolovatelný  kult  i  konta papalášů,  korupce ....

      S pozdravem a s přáním lepších dní           (podpis)    
                                                           Bohuslav   HUBÁLEK
                              190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 ,     telefon =  286  884  774
                               e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek 

                            Doplňující informace:
    1/
Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
        osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
    2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
        jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
         V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
         zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
    3/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 31. prosince 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
        Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
        z roků 2000-2003,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.