POLICIE + Praha 9 : DISCOCLUB + alkohol + sexshow : mladiství ........ 14. XI. 2004
 
.... před výše  zmíněným klubem  se v době  jeho termínovaného provozu   často vyskytuje, ale i  potácí, 
  větší počet  mladistvých návštěvníků,   jejichž  věk  lze  odhadnout  na   daleko  méně  než  18  roků.   

    Mládež, zdraví, budoucnost, prosperita - a zarážející netečnost !
Navzdory   vymoženostem  soudobé  techniky  a   mnoha   historickým  poučením,  neubývá 
řešitelných problémů.  Nutným  východiskem  však  jsou  věrohodné  informace.  Proto jsem 
poslal shodný dotaz příslušným ředitelům policie, městské i republikové.  Adresátem druhého  
totožného dopisu je plukovník JUDr. Jiří  ŠALDA,  ředitel  Obvodního ředitelství Policie ČR  
pro obvod III, t.j. pro Prahu 3, 8, 9. 

 Dotaz ve věci veřejné                                                     Praha  sobota 13. listopadu 2004 

 Obvodní ředitelství  Městské policie  Praha 9,  Bc. Vlastimil  OLIČ, ředitel
 
Věc: Mladiství  a  DISCO  CLUB  SPACE,  v  Praze  9,   Jablonecká  5/423

 
 Vážený pane řediteli,    

     před výše  zmíněným klubem  se  v době  jeho termínovaného provozu   často  vyskytuje,
 ale i  potácí, větší počet  mladistvých návštěvníků, jejichž věk lze odhadnout na daleko méně 
 než 18 roků. Asi před měsícem jsem dokonce viděl závěr výtržnosti, kdy mladistvá účastnice           diskotéky   říkala,  aby už  nemlátili  jejího  přítele:  ať  dají  další  ránu  pěstí  jí -  a  ne jemu. 

     Nechci se odvolávat na kritické výroky lidí z okolí,  kteří své výhrady nejspíš říkají  pouze
 mezi  sebou.  Jinak by se objevily alespoň ve čtenářských dopisech měsíčníku Devítka, nebo
 v jiných periodikách. Výhrady jsem však nezaznamenal ani ze strany  obecních a  politických
 činitelů Prahy 9.   Jakoby měli jiné uši a jiné oči,  jakoby  netečně chodili  kolem programové
 nabídky  diskoklubu  SPACE,   ze které vyjímám = 

              Pátek   12. listopadu :  American Bull + Amundsen vodka, pouze 60 Kč
              Sobota 13. listopadu :  Pánský strip
              Pátek   19. listopadu :   Dámská autoerotika s robertkem 

      Proto se ptám, aniž bych rozepisoval všechna související hlediska, ať už etická, zákonná,
 zdravotní,  a  tudíž  i demografická :
     1/  Víte o těchto skutečnostech ?
     2/  Jaké k nim máte stanovisko ?
     3/  Kolik kontrol už policisté vykonali v tomto diskoklubu ?
     4/  Jaké  závěry  a  opatření  byly  dosud  učiněny ?  

 

     S pozdravem a s přáním úspěšné práce

                                                                     Bohuslav   HUBÁLEK
                                  190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 ,     telefon =  286  884  774
                                  e-mail = b.hubalek@volny.cz          www.volny.cz/doklad-hubalek

 P.S. 
 Totožný dotaz posílám také  Policii  ČR.

                               Doplňující informace:  
     1/
Výše uvedený dopis jsem elektronicky odeslal adresátům včera,13. listopadu 2004,
         těsně před 23:00 hodin. Kontaktní adresy obou ředitelů jsou dostupné na internetu.
     2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
         osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
     3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje  všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
         jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
          V zájmu  právně  nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
          zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
     4/  Texty od zahájení 1. července 2000, až do 31.prosince 2003
už nejsou zde přístupné. 
        
  Jsou  archivovány na  CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
          z roků 2000-2003,  rovněž  v  záhlaví  úvodní  stránky.