BBC = rozhovor + RUML : StB = nepravda + mlžení ........................................ 10. XI. 2004
    Pan Robert BŘEŠŤAN, moderátor pondělního rozhovoru BBC s Mgr. Janem RUMLEM, 
    strpěl  zjevnou  a  závažnou  lež.  Ta  zazněla  po  polovině pořadu,   kdy  bývalý  ministr 
    vnitra  zapřel  pracovníka  svého  tehdejšího  sekretariátu,   kapitána  StB, .....
Stanovisko  ve  věci  veřejné                                                Praha středa 10. XI. 2004
 
Redakci  českého  vysílání  BBC
Věc: Rozhovor s Mgr. Janem RUMLEM, 8. XI. 2004
 
Vážení, 
    velmi mě překvapilo, že pan Robert BŘEŠŤAN,  moderátor pondělního rozhovoru BBC
s Mgr. Janem RUMLEM, strpěl  zjevnou  a  závažnou  lež.  Ta zazněla po polovině pořadu, 
kdy  bývalý  ministr vnitra  zapřel  pracovníka svého  tehdejšího sekretariátu,  kapitána StB, 
pana  BĚLÍČKA;   což  je  zřejmé  ze záznamu  otázek moderátora  a  nepravdivé  i  mlžící  odpovědi  pana RUMLA:    


  Moderátor  = Vzpomněl jste si mimochodem někdy na to v poslední době, že vám  
  Stanislav Gross v roce 95  jako  tehdy  ministrovi vnitra  vyčítal,  že má,  že máte 
  na  vnitru  někdejší  příslušníky  StB? 

 
RUML=Tak, já jsem tam neměl někdejší příslušníky StB, tam 

 
Moderátor ho přeruší = Mně jde spíš o to vyjádření Stanislava Grosse.   
                          

  RUML = ... tam byli někteří lidé, kteří byli, kteří byli samozřejmě svázáni s tou 
  minulostí a  byli  nakonec  i  v  policii,  tam  totiž  byla ta  situace  taková,  že  ti 
  lidé  by  si   nedovolili  se   zpronevěřit  prostě  nějakým   pravidlům  hry   nebo, 
  nebo demokratickým poměrům v této zemi,  protože  já  jsem  byl zárukou toho,  
  že bych to nikdy nepřipustil   a pak  jsem     odešel, .......

  Zdůrazňujícím žlutým podložením jsem konfrontoval nejen " bělíčkovinu ", ale i sveřepé
  utajování desítek milionů   korun,  proplacených  jako  odchodné  příslušníkům  StB.

   Rozhovorem  byl podpořen obraz údajného antikomunisty, " našeho Honzy "; který 
však  až z  donucení  odtajnil Seznam utajovaných skutečností MV ČR, a s tím i odchodné 
příslušníků StB  =  teprve v  důsledku  úspěšně  vedeného  soudního sporu  v  letech 1996 
-1997.  Další  pozoruhodností  je,  že v  předsoudních jednáních se za  absurdní  utajování odchodného  StB  postavil  i  tehdejší  předseda  vlády,   prof. Václav  KLAUS.

   Bylo by dobré a v zájmu občanů, abyste brali v úvahu tyto doložitelné skutečnosti, byť 
se mohou zdát  " nestátotvorné ".   Tak  nějak  viděl  aféru  Watergate  i  prezident  USA, 
Richard  NIXON. 

            S pozdravem a s přáním lepších dní                      Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                                  www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                             190 00   PRAHA  9   Českolipská 19

....
                             Doplňující informace: 
    1/
Elektronicky odesílám výše uvedený text adresátovi, a souběžně i na své internetové  
        stránky.
    2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
        osob a institucí;  i podle  klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
    3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje  všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
        jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
         V zájmu  právně  nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
         zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
    4/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 31. prosince 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
        Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
        z roků 2000-2003,  rovněž  v  záhlaví  úvodní stránky.