Deník PRÁVO : TOPOLÁNEK + ODS + NEČAS - BENEŠOVÁ .............  6. XI. 2004
   
Nejenom pravidla dobrých mravů, ale i tiskový zákon vyžadují  patřičnou  omluvu vyřčených 
      nepravd a osočení;  zatím to však  není obvyklým jevem,  obzvláště  u osob veřejného zájmu.

Dopis  ve  veřejném  zájmu                                           Praha sobota 6. listopadu 2004

Šéfredaktor  deníku   PRÁVO,   Ing.  Zdeněk  PORYBNÝ
Věc: Dodatečné sdělení = TOPOLÁNEK + ODS + NEČAS - BENEŠOVÁ

Vážený pane šéfredaktore,

   i vy jste 12. října 2004 zveřejnili zprávu o omluvě za předchozí výroky, kterou předseda 
ODS, senátor Mirek TOPOLÁNEK, vyslovil  paní nejvyšší státní zástupkyni,  Mgr. Marii
BENEŠOVÉ.
   Avšak doposud neomluveným  zůstává  podobný předchozí výrok  pražského primátora
MUDr. Pavla  BÉMA,   který  vyslovil  jménem  Výkonné rady  ODS,   a  jak  jste  o tom
referovali  6. dubna 2004. 
   Rovněž  se  u  vás  neuskutečnil  příslib  RNDr. Petra  NEČASE,   místopředsedy  ODS  
a poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vámi zveřejněný 22. května 
2004  =    " .... Pokud  se  ta  informace  ukáže  jako   nepravdivá,   hluboce   se  paní 
Benešové  omluvím. 
.... ". 
   Myslím, že by bylo správné, aby byla dodržována pravidla dobrých mravů,  tedy i dávné 
přísloví,  že slovo dělá  muže. 
    Za  vhodné  a  odpovídající  tiskovému  zákonu  považuji,  aby  dotyční  pánové  u  vás
zveřejnili  svá  nynější  stanoviska.
  

     S pozdravem a s přáním úspěšné práce

                                                               Bohuslav   HUBÁLEK
                          190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 ,     telefon =  286  884  774
                           e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek

....
                            Doplňující informace: 
     1/
Protože uplynul téměř měsíc,  od  alespoň  dílčí omluvy toliko pana TOPOLÁNKA  
         paní BENEŠOVÉ, elektronicky odesílám výše uvedený  dopis  adresátovi,  i  na své 
         internetové  stránky.
     2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
         osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
     3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
         jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
         V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
         zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
     4/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do31. prosince 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
         Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
         z roků 2000-2003,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.