HOSPODÁŘSKÉ NOVINY : Svaz měst a obcí ČR - BENEŠOVÁ .............  6. XI. 2004
   
Nejenom pravidla dobrých mravů, ale i tiskový zákon vyžadují  patřičnou  omluvu vyřčených 
     nepravd a  osočení;  zatím to však  není  obvyklým  jevem,  ani  u  představitelů  měst a  obcí.

Dopis  ve  veřejném  zájmu                                           Praha sobota 6. listopadu 2004

Šéfredaktor  Hospodářských novin,  pan Roman GALLO
Věc: Dodatečné sdělení = Svaz měst a obcí ČR - BENEŠOVÁ

Vážený pane šéfredaktore,

   v pátek 16. dubna 2004  jste zveřejnili  požadavek  Svazu měst a obcí České Republiky  
= SMO ČR, který vycházel z nepravdivě podaného výroku paní nejvyšší státní zástupkyně,  
Mgr. Marie  BENEŠOVÉ. 
   Ačkoli se  počátkem  letošního  října  za  totožnou  nepravdu  veřejně omluvil  předseda 
ODS, senátor Mirek TOPOLÁNEK,  zatím neomluvenými  zůstávají  osočení,  vyhlášená 
představiteli SMO ČR. 
   Myslím, že by bylo správné, aby byla dodržována pravidla dobrých mravů,  tedy i dávné 
přísloví,  že slovo dělá  muže,  natož  pak  představitele  měst  a  obcí.  
    Za  vhodné  a  odpovídající  tiskovému  zákonu  považuji,  aby  dotyční  pánové  u  vás
zveřejnili  svá  nynější  stanoviska.
       S pozdravem a s přáním úspěšné práce

                                                                    Bohuslav   HUBÁLEK
                               190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 ,     telefon =  286  884  774
                                e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek

....
                            Doplňující informace: 
     1/
Protože uplynul téměř měsíc,  od  alespoň  dílčí omluvy toliko pana TOPOLÁNKA  
         paní BENEŠOVÉ, elektronicky odesílám výše uvedený  dopis  adresátovi,  i  na své 
         internetové  stránky.
     2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
         osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
     3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
         jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
         V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
         zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
     4/ Texty od zahájení 1.července 2000, až do31. prosince 2003
už nejsou zde přístupné. 
         Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
         z roků 2000-2003,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.