SUCHÝ Jiří = příměr = kočky : lidé =  závist  +  zloba .................................  2. XI. 2004
   
  " ....  Třebovi  dlouho  čekali  na  kocoura,   a  když  se  nedočkali,  prokleli  lidi,  kteří  mu  ublížili.
                           -  Ale  kdepak,   pane  Třeba.    To  nebyli  lidé ,  to  byly  kočky.   A   závist.  "
 
Povídka  ze  života,  i  když  o  neobvyklém  kocourovi:  
 
                                              CHUDÁK   BARNABÁŠ.
    Pan Jiří SUCHÝ ve své  alegorické povídce  jistě čerpal náměty z tehdejší současnosti 
roku 1970, kdy mu Západočeském nakladatelství vydalo sbírku  MED  VE  VLASECH.
Už tehdy mě zaujala a dodnes patří ke knihám,  i  k jejich dílčím přepisům, uchovávaným  
na  čelném  místě  domácí  knihovny.  

    Čtěme, slyšme - ale  hlavně  vnímejme následující slova ze  závěrečné části  povídky
o příslušníku kočičí republiky, chudákovi  Barnabášovi,  jak jsou napsaná na stránce 78: 

   " .....  Barnabáš  chvilku  mlčel  a  pak   začal   vysvětlovat: "  To  jsem  šel takhle 
Legerovou ulicí do  Apolinářské a  kolem botanického ústavu na Albertov. A zpět."
    Třebovi pochopili, že jejich obavy o kocoura byly plané, a paní Třebová dokonce
uvěřila,  že Barnabáš je poštovní.  Jan ji musel ovšem ujistit,  že se nemůže nic stát, 
když se  Barnabáš  potuluje nevyplaceně.   A  Barnabáš  se  velice  často  potuloval. 
Nevšímal  si  osatních  koček  a  kocourů   a  oni   si  zdánlivě   nevšímali  jeho.  Ale 
ve  skutečnosti  byl  mezi  nimi  rozruch.  Barnabáš  mluvil  a  oni  jenom  mňoukali, 
proto  na něj  zanevřeli.  A za hradbou botanické zahrady se  každou noc kuly pikle.
    Jednou se opět Barnabáš  vracel  domů z toulky,  přemýšlel  o tom,  co  vše  bude 
vyprávět, a vtom mu do cesty vstoupil rezavý kocour. Zlostně zamňoukal a díval se 
na  Barnabáše  jedovatýma očima,  které nevěstily  nic  dobrého.   Barnabáš  nedal 
na sobě  znát strach,  který se ho zmocnil,  a  pravil  ledabyle: " Uhni ! ".  Vtom  se 
mu  do tváře zasekla  protivníkova tlapa,  Barnabáš se dal  na ústup,  ale z různých 
úkrytů  se vyrojilo  takové  množství  koček,   že  mu  bylo  jasné -  je  konec.    Byl   
doslova  roztrhán   a  roznesen   kočičími   drápy. 
    Třebovi dlouho čekali na koucoura, a  když se  nedočkali,  prokleli  lidi, kteří mu 
ublížili.  -  Ale  kdepak,  pane Třeba.   To  nebyli  lidé ,  to  byly  kočky.   A  závist."

....
                            Doplňující informace: 
     1/
 Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
         osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství.  
         O podobných zážitcích, ze světa občanského života, by mohli vyprávět JUDr. 
         Ing. Jaroslav ANDĚL,  RNDr. Jiří  PAYNE,  a  další, 
o kterých  jsem  rovněž  
         psal  už  v  dřívější  době.
     2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
         jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
         V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
         zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
     3/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 31. prosince 2003
nejsou  zde přístupné. 
         Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
         z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.