TOPOLÁNEK = taktizování : veřejnost + NSZ ČR + BENEŠOVÁ ..........  1. XI. 2004
   
Ing. Mirek TOPOLÁNEK, místopředseda Senátu ČR, předseda Občanské demokratické strany, 
     veřejně a nepravdivě obvinil jednu z mála  žen ve vrcholných institucích našeho státu. ......

 Ing. Mirek TOPOLÁNEK, místopředseda Senátu ČR, předseda Občanská demokratické
strany = ODS = veřejně a  nepravdivě  obvinil  jednu z mála  žen ve vrcholných institucích 
našeho státu. 
Z  hlediska ochrany osobnosti  se  dopustil  pomluvy,  na kterou však paní nevyšší státní 
zástupkyně,  Mgr. Marie BENEŠOVÁ,  reagovala  toliko  slovní obranou  v médiích,  pokud 
k tomu dostala prostor.
Jenže  toto  nepravdivé  osočení  vyvolalo  řadu  nevraživých  prohlášení,  směřujících  
k odvolání  paní nejvyšší zástupkyně. V tom smyslu  např. hovoří  tehdejší usnesení Výkonné 
rady ODS,  jakož i  zveřejněná  prohlášení  Svazu měst a obcí České republiky =  SMOČR.
Objektivně tím byl naplněn  trestný čin  šíření poplašné ( a zkreslující ) zprávy,  která 
mimo zpochybnění  představitelky jedné z významných justičních složek, měla dokumentovat 
neohroženost  a  zásadovost  " chlapa  s  gulama " - i  jeho  souputníků. 
Až po vícekrát  a  marně  opakované  snaze  o  normální řešení,  podal  jsem  trestní 
oznámení na pana TOPOLÁNKA,  kvůli šíření poplašné zprávy = zde zveřejněno 28. srpna.
Byl jsem si vědom značné neobvyklosti takového jednání,  ale i  souvisejících  složitostí  před  
justičním  zpracováním  případu,  včetně  právoplatného  zbavení  senátorské  imunity.
Oj,  to jsem si pěkně  zavařil  u  lidí, kteří  jen  letmo vnímají  souhrn mých činností.
Měl bych prý dávat trestní oznámení na výroky současných komunistů ( jako bych už po dva 
roky  neprosazoval  justiční  postih  HALÓ novin,  za  veřejné  popírání zločinů,  spáchaných 
exponenty  režimu  KSČ ). 
Ale ani další příklady objektivního a důsledného jednání, nebo alespoň věcné snahy,   
mě zpravidla neochrání před  » kocouřím komplexem «, jak se projevuje v povídce CHUDÁK 
BARNABÁŠ  
( Jiří  SUCHÝ =  sbírka   Med ve vlasech,  str. 77,  Západočeské nakladatelství 1970 ), 
nebo 
i v národních příslovích, třeba:   »  Kdo  chce  psa  bít,  hůl  si  vždycky  najde   « . 
 
                       
Zánik  páně  Topolánkovy  vymyšlené  hole
Překvapivě,  téměř  pět měsíců  po rozpoutané  aféře
,  přinesla média České republiky 
zprávu ( 12. a 13. října 2004 ),  že předseda ODS  Mirek TOPOLÁNEK  se minulý  týden 
omluvil  nejvyšší  státní  zástupkyni  Marii  BENEŠOVÉ  za  své  dřívější  výroky.
Dopisem ze 13. října  policejní vyšetřovatel z Prahy 1 oznámil odložení mého trestního 
oznámení na  senátora  TOPOLÁNKA.  Dopis  došel 18. října;  avšak  neuváděl  okolnosti, 
které umožnily  odložení 
případu  =   nebyla to třeba  podmínka  veřejného  zadostiučinění ?  
Celkový  průběh  něco  takového  naznačuje. 
Při pečlivém  čtení senátorské omluvy vyvstane její formalismus a zavádějící neúplnost. 
Proto o den později, 14. října,  jsem požádal paní nejvyšší  státní zástupkyni o upřesnění toho, 
co  úřadující  předseda  ODS  vlastně  říkal.    K  tomu  jsem  připojil  dodatečnou  informaci  
o  mnou  podaném  trestním  oznámení.   Dnes  jsem  dostal   odpověď.

                Podstatné   písemné   dokumenty,  zatím  nezveřejněné.

  Dotaz ve věci veřejného zájmu                                                  Praha čtvrtek 14. října 2004 
           

  Mgr. Marie BENEŠOVÁ,  Nejvyšší státní zastupitelství,  660 55  Brno,  Jezuitská 4 
                                                                                                                                 Počet listů:
 
Věc:      Neucelená omluva místopředsedy Senátu ČR,  Ing. Mirka  TOPOLÁNKA            1
 
Přílohy:  1/ Dopis místopředsedovi Senátu ČR, ze dne 16. července 2004                            1
              
2/ Trestní oznámení k  OSZ pro Prahu 1,  ze dne 27. srpna 2004                            2

  Vážená  paní nejvyšší státní zástupkyně,

      v  deníku  PRÁVO ( 12. X. 2004 )  a  ve  zpravodajství  ČTK  ( 13. X., 09:16 hodin ) jsem 
  přečetl informaci o omluvě  senátora  a  předsedy  Občanské demokratické strany, Ing. Mirka
  TOPOLÁNKA, ohledně jeho dřívějších osočujících a destabilizujících výroků. Totéž je shodně
  aktualizováno  i  na  internetové  stránce  NSZ. 

      Nikde však není  přesně řečeno,  jak  pan senátor omluvil  svou  nepravdivou  citaci Vašeho 
  výroku ohledně  gubernátorských způsobů některých obecních funkcionářů. V tomto smyslu by
  se také měli omluvit jak čelní představitelé Svazu měst a obcí ČR ( letošní Hospodářské noviny
  z
16. dubna ),   tak  i  RNDr.  Petr  NEČAS,  poslanec  Poslanecké sněmovny  Parlamentu ČR 
  ( deník PRÁVO,  sobota 22. května = " .... Pokud se ta informace ukáže  jako  nepravdivá,
  hluboce  se  paní  Benešové  omluvím
. .... " ).

      V zájmu žurnalistické etiky, a ve smyslu tiskového zákona,  je třeba tyto skutečnosti oznámit
  občanům,  alespoň jako dodatečná sdělení.  Bohužel,  nic podobného jsem nenalezl ani včera 
  na  internetových  stránkách  pana senátora  »  www.topolanek.cz  «  ,  ani  kdekoli  jinde.

      Proto Vás prosím o upřesňující a zveřejnitelné sdělení,  zda - li  se páně senátorova  omluva
  rovněž  týkala  výroku o  obecních  představitelích.  Z  důvodu  zmíněné  nevyjasněnosti  zatím 
  váhám  se  zpětným  vzetím  příslušného  trestního oznámení. 

      V  úctě                              
                                                                         (  podpis )                                                               
                                                                Bohuslav   HUBÁLEK
                             190 00  PRAHA 9   Českolipská 19 ,     telefon =  286  884  774
                               e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek

                                   Odpověď  z NSZ ČR, ze dne 26. října 2004:
        
....
                            Doplňující informace:
     1/
 Dosavadní  poznatky,  včetně  omluvného mlžení,  plně  potvrzují,  že prvořadě 
         to byl  nepravdivý čin.  Mimo osočení  mohl  =  v  neopravené  podobě =  posloužit 
         k  pobouření  pravicových  voličů,  podnikatelů,  i  obecních  představitelů  (  bývají 
         vydavateli  místních  periodik );  v průběhu  šesti měsíců  před  podzimními  volbami 
         do všech krajských zastupitelstev,  i do třetiny Senátu ČR.  

     2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
         osob a institucí;  i  podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství; 
          například 16. července, nebo 28. srpna 2004 ( = text trestního oznámení ). 
     3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje  všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
         jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
         V zájmu  právně  nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
         zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
     4/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
         Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
         z roků 2000-2002,  rovněž  v  záhlaví  úvodní stránky.