Československo = 86.výročí + vlajkosláva = mizivá = nedostačující ....... 28. X. 2004  
   
Proto by  lidé by  neměli  zavrhovat to  příkladné,  díky čemu  můžeme  existovat a  žít;  jako jednotlivci,  
     i jako stát.  Ani dnes není ostudou vzpomínat a uctívat státní svátek naší vlasti, vznik Československé
     republiky  v  roce  1918.
   

       Dnes uplynulo 86 roků od 28. října 1918, kdy vznikla Republika československá,
 svobodný a samostatný stát;  stále v  dobrém  vzpomínaný =  objektivně uvažujícími lidmi.
      O to  víc  mrzí,  že po roce 1989 se oslabily  projevy přirozeného vlastenectví
 obvyklého  a  nearanžovaného,  až  do  sokolského  Sletu  v  létě 1948. 
      Totalitní režim KSČ pak zavedl  kontrolované vlaječkování a  okázale  oslavy,
 centrálně  organizované  i  kádrově  sledované,  často  i  s  existenčními postihy. Ať tak,
 či onak, větší část tehdejších generací je mohla dávat do pravdivých souvislostí, vědouce,
 že osmadvacátý říjen je zrodem státu, překrývaným Dnem znárodnění. Že sváteční devátý 
 květen je vzpomínkou i oslavou hrdinství všech,  kteří se zasloužili o porážku nacistického 
 Německa =  včetně problematické ROA =  Ruské osvobozenecké armády =  Vlasovců. 
       Proto by lidé by neměli zavrhovat to příkladné, díky čemu  můžeme existovat 
 a žít; 
jako  jednotlivci,  i  jako  stát.  Ani  dnes  není ostudou  vzpomínat a uctívat  
    státní  svátek  naší  vlasti,  vznik  Československé  republiky,  v roce 1918.
 

                               
          Velký  státní  znak  Republiky  československé.
....
....
                            Doplňující informace:
     1/
 
Zítra zveřejním přehled dílčích poznatků o vyvěšených vlajkách a praporech
         v Praze,  v  dnešní  den  Státního svátku  28. října.

     2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
         osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství;  
     3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
         jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
         V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
         zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
     4/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
         Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
         z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.