Hostýn 2004 = KPV ČR + církev + antikomunisté = protiklady  ...... 17. X. 2004   
 
Čtenář  konfederačních periodik,  i občan,  pracující  minimálně  osm  hodin denně,  s péčí o rodinu, 
   i o sebe, zasluhuje přehledné a jasné informace, aniž by plýtval vzácným časem na  luštění jinotajů.  

                        HOSTÝN 2004 - Muklovská  pouť.  
                                 ( Rozdílnost včasnosti a  zaměřenosti informací. )  
    Před  více  než  jedním měsícem,  v  sobotu  4. září,  proběhlo  na  poutním  místě 
u  Bystřice pod Hostýnem  dvanácté  církevní  a  politické setkání  HOSTÝN 2004 -
Muklovská  pouť
.   
    První  obsáhlejší  referát o něm  poskytl už  8. září  režisér  Mgr. Martin VADAS, 
prostřednictvím  e-mialů a  internetových stránek,  které  vydává  pan  Jiří  VANĚK 
ze Sydney v Austrálii. = 
www.freewebs.com/vanek/.
   
Ucelená oficiální zpráva o tomtéž setkání  vyšla  teprve  nedávno, na internetových
stránkách KPV ČR = Konfederace politických vězňů ČR =
  www.kpv-cr.cz  . Také 
»  hostýnská  «  zpráva,   jako většina  zde  zveřejňovaných  příspěvků,  trpí  častým
prohřeškem ;  nemá  datum  vydání. 

   
Až  po přečtení  obou  reportáží  vyvstane  názorný  obraz,   nejenom  o průběhu 
demonstrativního  setkání,   ale  také  o  rozdílných  přístupech  k  plnohodnotnému 
záznamu proběhnuvších událostí. Spolu s tím si nutně  uvědomíme i  účelové zámlky  
a  zkreslení,  jako 
podstatné  nedostatky  objektivního a  výstižného  zpravodajství.
    Referát pana VADASE se zaměřuje na  nevraživý přístup konfederačních bossů  
vůči přítomným, většinou věkově mladším příznivcům politických vězňů režimu KSČ,
vesměs  stoupenců  bratří  Mašínových  a  souzeného  kpt. Vladimíra  HUČÍNA. 
   Oficiální zpráva KPV ČR zřetelně potvrzuje silně církevní ráz pouti, se spoluúčastí
bývalých  politických vězňů  režimu KSČ.   O  přítomnosti  mladých  antikomunistů 
se vůbec nezmiňuje. Také zamlčuje slovní střety a osočování, podrobněji popisované
režisérem VADASEM. 
   Kladem   konfederačního  referování  je  celkem  podrobný   výčet  zúčastněných  
církevních a  politických hodnostářů. Pouze řečník Pomocných technických praporů 
= PTP, je uveden bez  jména i příjmení.  Stejně tak i řečník  slovenských politických 
vězňů.   Citace  některých  pronesených  projevů   názorně   dokumentuje  ustálená   
řečnická   klišé  a   dobové  návyky  =   bez  objasňujících  vysvětlivek. 
   Čtenář  konfederačních  periodik,  i občan,  pracující  minimálně  osm hodin  
denně, s péčí o rodinu, i o sebe,  zasluhuje přehledné a  jasné informace,  aniž  
by plýtval vzácným časem  na  luštění  jinotajů  politického nářečí  =  aby měl  
jasná  vodítka,   zejména  pro  kvalifikované  rozhodování  ve  volbách  všeho 
druhu.  
    Proto i  RNDr. Vilém HOLÁŇ, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,  
by měl  hovořit  přinejmenším  ve smyslu  biblického " vaší řečí budiž ano, ano - ne, 
ne
" ;   i  s  ohledem  na  svou  poslaneckou  imunitu.  Jenže on  pronášel  tato slova:
   " ... 
Při našem setkání letos na Žofíně jsem pečlivě poslouchal projevy a mezi 
   nimi  jsem  se  z  jedněch  vážených úst  také doslechl,  že  dnešní  nebezpečí
   už není  v komunismu
... " .  
Těmi  váženými ústy  je  bezpochyby  míněn  prezident ČR,  prof. Václav  KLAUS. 
Neboť to byl  právě  on,  kdo takto hovořil  20. května 2004,  na výročním setkání 
KPV ČR,  na Žofíně,  v Praze 1. 
   Je dobře,  že  hostýnské setkání  zakončil zpěv  naší a  slovenské  národní  
hymny.  Proč ale KPV ČR  není  schopna  operativně potvrdit, nebo vyvrátit  pozoruhodnou a  závažnou  informaci,  že zpěv obou hymen vyvolal aktivista 
Jan ŠINÁGL  ze Žebráka ?  Když to už ve své reportáži z  8. září  uvádí pan  
Martin VADAS.    Tedy  mnohem  dřív,   než   " političtí,  sestry  a  bratři  " 
sestavili  oficiální zprávu  =  tradičním  způsobem  =  minimálně  bez  ohledu  
na  informace  z  otevřených  zdrojů.   

....
                            Doplňující informace: 
     1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
         osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství;  
         zejména  ze  dne 12. října, ale i 18. července 2004, a jindy. 
     2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
         jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
         V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
         zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
     3/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už nejsou zde přístupné. 
         Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
         z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.