ČRo - Obvodní soud : žaloba + petit = úprava = žádost = pomoc .................. 15. X. 2004
  
Uvítám pomoc, hlavně při projednání soudního požadavku na úpravu požadovaného petitu, 
    podle níže uvedeného Usnesení, ohledně porušení zákona o Českém rozhlasu.

           Soudní žaloba pro porušení zákona o Českém rozhlasu.
            ( Pomoc a spolupráce, zejména při přepracování textu mnou navrženého rozsudku.
    Uvítám pomoc, hlavně při projednání soudního požadavku na úpravu požadovaného 
petitu, podle níže uvedeného Usnesení,  který jsem vyzvedl na poště včera v podvečer.
    S vědomím nejenom neobvyklosti podat vůbec první soudní žalobu podle speciálního
zákona o Českém rozhlasu =  ČRo,  nabízím i zcela  důvěrná  jednání  v této záležitosti.

                            Doplňující informace:
     1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
         osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství; 
         zejména 25. září 2004. 
     2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
         jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
         V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
         zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
     3/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
         Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
         z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.