KPV ČR č. 15 + Policie ČR : 1 000 000 Kč + beztrestnost = důvod ? ..... 11. X. 2004
    Vyšetřovatel Policie ČR odložil trestní oznámení proti představitelům  Konfederace politických 
    vězňů ČR, pobočky č. 15, aniž  by  vyvrátil  důvodná  podezření  a  uvedl  určující  podrobnosti
    ohledně  utajovaného  a  nevyúčtovávaného  daru  1 000 000 Kč  pro  pobočku  KPV ČR  č. 15.

Po nedávném návratu z nemocnice jsem na poště převzal několik doporučených 
psaní,  vesměs  s  nepříznivými  sděleními  o  rozpracovaných  aktivitách. 
Mimo zabezpečování nutných životních potřeb  bylo nutné studovat použitelné
právní  předpisy  pro  uvažované stížnosti,  při současném  doplňování a  evidování 
aktuálních  informací,  jakož  i těch  dřívějších,  které pocházely  z  hospitalizačního 
mezidobí  =  30. září  až  7. října 2004. 
          Kopie o odloženém trestním oznámení proti KPV ČR č. 15:

    
                              Doplňující informace
     1/
 
S ohledem na osobní bezpečnost dárkyně 1 000 000 Kč, znečitelnil jsem její 
         jméno a příjmení, 
aniž  bych  utajoval  jiné  průkazné informace o tomto případu;
         jak ty současné,  tak  i  dříve mnou  zveřejněné.  Kvůli  ochraně  rodného čísla Ing. 
         Mirko  ŠŤASTNÉHO,   znečitelnil  jsem  jeho  závěrečné  trojčíslí.  Ostatní  údaje 
         jsou obecně známé,  například  i  jeho  bydliště  ( pražský  telefonní  seznam ). 
     2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
         osob a institucí;  i  podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství;  
     3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje  všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
         jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
         V zájmu  právně  nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
         zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
     4/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
         Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
         z roků 2000-2002,  rovněž  v  záhlaví  úvodní stránky.