PSP ČR - Evropský parlament : novináři = rozdíl : výhody = peníze  ........... 28. IX. 2004
  
Informace  z   Evropského parlamentu  potvrzují  mnohem  úspornější  přístup  k  zástupcům  
   sedmé  =  ale  spíš  té  první  velmoci. 

Žádost ve věci veřejné                                               Praha   pondělí 27. září 2004


Předseda Stálé komise Poslanecké sněmovny
pro  práci   Kanceláře  Poslanecké sněmovny 
Ing.    Karel    V Y M Ě T A L                                   
                                        

Věc:  Úspory  ve  službách,  které  poskytuje  PSP ČR 
                                                   
Vážený pane předsedo,
 
    před více než dvěma měsíci, 19. července 2004, jsem pro Vás předal  podatelně 
PSP ČR  dopis s  průkaznými  informacemi o službách,  které  poskytuje Evropský
parlament  akreditovaným žurnalistům. Tyto informace potvrzují mnohem úspornější   
přístup  k  zástupcům  sedmé =  ale spíš té první  velmoci. 

    Uvítám,  když  s  ohledem na  zmíněné  skutečnosti  mi  sdělíte  stanovisko Vámi 
vedené Komise.

    Současně považuji  za  příhodné, abych připomněl,  že předchozí  Komise přijala 
a uskutečnila můj tehdejší podnět. Magnetické karty  ke čtyřem telefonům v kuloáru 
Sněmovny,  dříve bezplatným,  jen  za  první  měsíc, v dubnu 2001,  přinesly úsporu  
cca 3500 Kč, na každém z nich. Díky tomu šetří už přes tři roky, z výdajů  PSP ČR.  

                                     S  pozdravem                                                                                                                                                         Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                         www.volny.cz/doklad-hubalek 
                                                                      190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
                                                                           e-mail = b.hubalek@volny.cz      

                           Doplňující informace: 
     1/
 Dopis převzala podatelna PSP ČR  v pondělí 27. září 2004, ve 13:00 hodin.  
     2/
 Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
         osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství,
          například 19. července 2004

     3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
         jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
         V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
         zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
     4/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
         Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
         z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.