Britské listy + REFLEX + TÝDEN : nepravdy + mlčení = parazitování ... 12. IX. 2004
  Jak mohou kázat o statečnosti, hrdinství a věrnosti zásadám ? Vždyť zatím nejsou schopni přiznávat
  své chyby, natož  je i napravovat ! ...  což právní  řád charakterizuje jako Parazitování  na   pověsti ...     

      Nejen  ve  sportu  rozhodují  vstřelené  a  uznané  góly; 
bez ohledu  na  předvádění  atraktivních dresů a samoúčelných  kliček, neboť určujícími
činiteli  jsou  toliko  skutečný  poměr  sil,  užitný  a  nezpochybnitelný  výsledek. 
Jenže naše sdělovací prostředky místo přínosných "gólů" příliš často předvádějí balastní 
texty,  zavádějící  manipulace, různé  zámlky,  polopravdy,  i  nehorázné  lži;  zpravidla 
bez následné  opravy,  omluvy,  i bez případného zadostiučinění.  Natož, abychom  se
dověděli,  kdo a  jak  byl postižen  za poškozující lajdáctví a neprofesionalitu. Tím spíš, 
že  málokdo  se  účinně  brání. 

1/ Příklad jedné nehorázné lži =
Pan  Jaroslav POUR  v  Britských listech  o  Ctiboru NOVÁKOVI,

1. července 2004, podsouvá informaci o údajném strýci sourozenců Mašínových, Ctiradu
NOVÁKOVI.   Ten už  jako  předválečný  důstojník  čsl. armády  měl  být  konfidentem 
nacistické zpravodajské služby. Adresnost pomluvy má posílit i další tvrzení:
".... Jeho sestra Zdeňka je provdaná Mašínová  a  je  ženou jednoho ze tří králů ... ".
Nápravu této hrubé pomluvy však  zatím  neučinil  nikdo  ze zainteresovaných osob =
vydavatel Mgr. Jan ČULÍK, autor Jaroslav POUR. Mlčí k tomu sourozenci MAŠÍNOVI  
a jejich příznivci. Ačkoli jsem všechny jmenované oslovil přímo, nebo zprostředkovaně. 
Bližší  podrobnosti  byly  zveřejněny  už 6. července 2004. 

2/
Příklad jiné poškozující lži = 
Skutečná  rozmařilost  poslankyně, nebo bulvárnost komentátora?
 
Poslankyně Evropského parlamentu,  Ing. Jana BOBOŠÍKOVÁ,  v týdeníku REFLEX,
nesouhlasila  s  tvrzením,  že  platí  desetitisíce  korun  za  kostýmek  a  za  kadeřníka. 
Komentátor časopisu,  Mgr. Bohumil PEČINKA, svá  tvrzení  dodnes nikde  nedoložil,  
ani  neodvolal.  Bližší podrobnosti k tomu jsem zveřejnil 21. srpna 2004 .

3/ Příklad  zkreslující  a  zmanipulované  informace =
Zamlčení popravy odbojáře majora Miloslava JEBAVÉHO,  
z vedení protikomunistického uskupení  Praha - Žatec.  Jako pátý v pořadí byl oběšen,   
v pondělí 18. července 1949. Autor Karel VRÁNA, ale i šéfredaktor týdeníku TÝDEN,
Mgr. Dalibor BALŠÍNEK, obešli další podstatné skutečnosti ( např. popravený kapitán  
Karel SABELA byl členem KSČ ). Ačkoli byli průkazně upozorněni,  dodnes nevydali
alespoň  stručné opravné sdělení.

Dnešní  souhrn.
Je urážlivým, šokujícím a neblahým  jevem,  že původci lží,  zámlk a manipulací,
jsou veřejnosti  předkládáni   jako  příkladné a  kvalifikované  osoby  z  oblasti
sdělovacích  prostředků,   i  z  dalších  oborů  současného  dění. Takřka všichni 
z nich používají zavádějící pózu,  což právní řád charakterizuje jako: 
   Parazitování   na   pověsti   =  parazitování  na  obecně  uznávaných  zásadách,
   příkladných   osobách  a   vzorových  činech. 
Jak mohou kázat o statečnosti, hrdinství a věrnosti zásadám? Vždyť
zatím  nejsou  schopni  přiznávat  své  chyby, natož  je i napravovat !

....
....
                            Doplňující informace:
     1/
 
Všichni jmenovaní byli už dříve upozorněni na zaměření těchto internetových stránek. 
         Proto předpokládám, že není nutné  psát  jim opakovaně o jejich netečnosti.  Tímto
         jsou  alespoň  použitelně   zdokumentovány  jejich  skutečné  vlastnosti.   
     2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
         osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství;  
     3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
         jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
         V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
         zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
     4/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
         Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
         z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.