KPV ČR = funkcionáři = statisíce Kč = utajování = tr. oznámení ....  30. VIII. 2004
  
Odvolání k Městskému státnímu zastupitelství v Praze, v zájmu vyšetření utajovaného a podezřelého 
    hospodaření   Konfederace  politických vězňů   ČR   s   mnoha statisíci   přímo  inkasovaných  korun.


                                                                                          Praha pondělí 30. srpna 2004

Městskému státnímu  zastupitelství  v  Praze,  Praha 2  Legerova 13 
Věc:  Odvolání proti rozhodnutí OSZ pro Prahu 2,   sp. zn.  2Zn 175/2004

   Obvodní  státní zastupitelství  pro Prahu 2  odložilo  trestní  oznámení  na  Konfederaci
politických vězňů  ČR  =  KPV ČR =   se  sídlem  v  Praze 2,  Škrétova 6.  Důvody  pro 
odložení  byly  téměř  totožné  s předchozím závěrečným, ale už odmítavým, stanoviskem 
nynější předsedkyně,a předtím i  místopředsedkyně KPV ČR, dr. Naděždy  Kavalírové.  
Ačkoli původně a před svědky, 6. dubna 2004, souhlasila s mým návrhem na vnitřní audit; 
neboť i  ona  si  musela  být  vědoma nejasností  a  možných  nepravostí. 

   Uznávám,  že  původně  jsem  pochybil  v  doposud  předepsaném označení podezřelé
osoby ;  i když trestní oznámení o  možném  zneužití  mnohamilionových částek je natolik 
závažné,   že je  lze  dodatečně   přesunout   z   právnické  osoby   na  jejího  statutárního představitele. Nyní to je dr. Naděžda Kavalírová, spolu s dalšími  případně  podezřelými 
osobami, jakými například mohou být ekonom, členové revizní komise, místopředsedové. 

   Zde shrnuji to  podstatné z  prvotního  i  z  doplňujícího  podání  k  OSZ  pro Prahu 2, 
ohledně  KPV ČR,   navíc  doplněné  o  další  související  fakta:

   1/ Podle zákona č.119/1990 Sb. a  Cenových věstníků  Ministerstva financí ČR  jsem 
       osoba  oprávněná  pro  stanovená   zákonná   zvýhodnění,  i jako  nečlen KPV ČR 
       a podobných organizací.  
   2/ Za každoroční známku na bezplatnou dopravu jsem povinen, podle výše uvedeného,
       zaplatit pověřené KPV ČR  cenu,  kterou si libovolně i diskriminačně stanoví a mění.
       Přitom ve zveřejňovaných výročních zprávách  nevykazuje  celkový  příjem a použití
       takto získaných peněz,  od nečlenů i  členů KPV ČR. Současně  musím konstatovat,
       s  ohledem  na   podobné   podezření  o   protiprávním  hospodaření   se  svěřenými
       hodnotami,  že totéž se děje s vyúčtováním členských příspěvků,  což je každoročně 
       také  v  úrovni   mnoha   set  tisíc  korun ( =  dopis  JUDr. Kamilu  Švecovi  z  OSZ 
       pro  Prahu 2  =  23.VI.2004 ).
   3/ JUDr. Stanislav  Drobný  byl  do  října  2003   dlouhodobým  předsedou  KPV ČR. 
       Nynější předsedkyně,  dr. Naděžda Kavalírová, byla dlouhodobou místopředsedkyní.
       Rovněž za jejich působení docházelo k  utajování  podstatné části  peněžních  příjmů
       a jejich použití.  Ministerstvo financí ČR kontroluje pouze hospodaření s  každoroční 
       státní dotací 3 000 000  Kč.  Je třeba podotknout,  že na  počátku  90. let  minulého 
       století měla KPV ČR asi 12 000  členů, oproti  loňským  cca 5 500.  Tedy i  příjmy, 
       utajované a  případně  i  zneužité,  byly  mnohem  vyšší. 
   4/ Převážná část členů KPV ČR je nedůsledná v prosazování hlásaných zásad, zejména
       vlivem  zdravotního stavu  a   tzv.  muklovské  sounáležitosti.  Proto v  pobočce č.15
       došlo k pravděpodobné zpronevěře nekontrolovaného peněžního daru 1000 000 Kč. 
       Dokazuje to zápis o darování,  zaslaný také  předsedovi  Drobnému i ústřední revizní 
       komisi KPV ČR.  Na presenční listině  k  jednání o daru  je  rovněž  uvedena členka  
       pobočky č.15 ( Praha 1, Revoluční 28 ), tehdejší místopředsedkyně ústředí KPV ČR, 
       dr. Naděžda Kavalírová.  Od 31. května 2004 se případem zabývá OSZ pro Prahu 1 
       a  Policie ČR, Služba kriminální policie a vyšetřování, Praha 1, Bartolomějská ul.č.6 
        =   č.j.: ORI-2572/MO2-TČ-2004.

       S pozdravem a s přáním úspěšné práce           ( podpis )

                                                                   Bohuslav   HUBÁLEK
                                   190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 ,     telefon =  286  884  774
                                   e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek 

.....
                            Doplňující informace: 
     1/
 Odvolání k Městskému státnímu zastupitelství jsem předal  jeho podatelně 
v pondělí 
         30. srpna 2004, dopoledne. 
     2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
         osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství;  
     3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
         jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
         V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
         zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
     4/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
         Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
         z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.