TOPOLÁNEK = nepravdy : BENEŠOVÁ (NSZ) = tr. oznámení ........ 28. VIII. 2004
 
Trestní oznámení, aby představitelé i sdělovací prostředky hovořili a jednali pravdivě, věcně a přesně.
                                                                                         Praha pátek 27. VIII. 2004

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1,
118 00  Praha 1, nábř. Edvarda Beneše 3
Věc: Trestní oznámení na senátora Mirka Topolánka,
        pro veřejné šíření  poplašné a  osočující  zprávy                                       =  2 listy
Příloha:
Výzva k senátorovi, předaná 16. VII. 2004 podatelně Senátu Parlamentu ČR  =  1 list

    Podávám trestní oznámení,  po čtyřech  marných  pokusech přimět  místopředsedu  
Senátu Parlamentu České republiky,  Ing. Mirka Topolánka,  k průkaznému doložení  
jeho  poplašné  zprávy o  předpojatosti  paní  nejvyšší  státní  zástupkyně  vůči   všem
představitelům  měst a obcí.  Podle jeho tvrzení,  šířeného  v  celostátních sdělovacích 
prostředcích, měla Mgr. Marie Benešová označit všechny starosty za  »gubernátory«.  
    Při  soustavném sledování  otevřených informačních zdrojů jsem však nic takového
nezaznamenal. V zájmu  naprosté jistoty jsem žádal autora  tohoto sdělení  o  důkazy;  
ne  k  jeho  názorům,  ale  k   jasně   nepravdivému  i  poplašnému  osočení. 

Stěžejní  skutečnosti

1/ Ing. Mirek Topolánek, jako místopředseda Senátu Parlamentu České republiky,
     i jako předseda Občanské demokratické strany, sídlí  v  Praze 1.  

2/ Hospodářské noviny,  25.  března  2004, rozhovor s titulkem = 
   
Marie  Benešová,   nejvyšší   státní   zástupkyně,   upozorňuje   na   korupci
    v komunální sféře a říká: Pomalu každý starosta se chová jako gubernátor 
   
Hned na první otázku odpovídá takto =
    Řekla bych, že těžiště korupce a machinací  je nyní v komunální sféře.  Je to 
    skoro v každém větším městě.
........  Pomalu  každý starosta  se chová jako 
    gubernátor. Samozřejmě jsou mezi nimi i slušní, ale bohužel, spousta z nich
     podlehla  těžkým místním vlivům, na což upozorňuje i Evropská unie.
.......

3/ Týdeník  RESPEKT,  24.  května  2004,  rozhovor s titulkem =  
   
Neumím vyřešit morálku národa. Šéf ODS Mirek Topolánek vysvětluje, proč
    po příchodu k moci vyhodí Marii Benešovou
   
Otázka Respektu = 
    Co vás vlastně na výroku Marie Benešové tak pobouřilo ?
   
Odpověď předsedy ODS =
     .... Stejně tak je nepřijatelné, aby paní nejvyšší státní zástupkyně vstupovala 
     do rozběhlých případů a bagatelizovala,  že   všichni   zdejší  starostové jsou
     gubernátoři
..... 

4/  Výzva k panu senátorovi, 16. července 2004,  v  příloze,  předaná  podatelně 
     Senátu Parlamentu České republiky. Dodnes však je bez odpovědi a bez veřejné 
     odezvy ve sdělovacích prostředcích,  například jako tisková oprava,  nebo aspoň 
     na jeho vlastních internetových stránkách.

Závěr.
     Je v zájmu lidí, i správy věcí společných, aby představitelé a sdělovací prostředky
hovořili i jednali pravdivě, věcně a přesně, bez zavádějícího a balastního mlžení. Jinak
škodí i  sobě,  protože  takto časem přispějí  k  citelné devastaci  uznávaných hodnot 
a  možné  prosperity.  
    Dalšími obezličkami a tunelováním  se stanou hospodáři na " zahnojeném " statku;
budou neatraktivní, čím dál  tím víc,  pro jakékoli partnery a  pro jakékoli  sponzory.

     S pozdravem a s přáním úspěšné práce

                                                               Bohuslav   HUBÁLEK
                          190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 ,     telefon =  286  884  774
                           e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek   

....
                            Doplňující informace: 
  1/
 
Trestní oznámení jsem předal podatelně OSZ pro Prahu 1, v pátek 27. srpna 2004,
      těsně po 10:00 hodin.
  2/ Jednostránková příloha tohoto trestního oznámení je totožná s textem dopisu, který
      je obsahem zpravodajství  zde zveřejněného v pátek 16. července 2004.
  3/
Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
      osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství;  
  4/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
      jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
      V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
      zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
  5/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
      Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
      z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.