ČRoRada : stížnost = odpověď = zamítavá = kopie ....................................  23. VIII. 2004
 
Z
amítavá odpověď  Rady Českého rozhlasu  vůbec nepojednává  o  zásadní  vznesené  výtce, že ....

  Následující  zamítavá  odpověď  z  Rady ČRo   vůbec   nepojednává  o  zásadní
  vznesené  výtce,   že  12.  února  2004  došlo  k  průkaznému   porušení  zákona  
  o Českém rozhlase.  Stalo se to  nezodpověděním   odvysílaného  telefonického 
  vstupu  do besedy  veřejnoprávního  Radiožurnálu,  ačkoli   kritický  dotaz  byl
  vysloven jako  druhý  z  pěti  přijatých.  Rovněž se týkal přítomného prezidenta 
  České republiky,   prof.  Ing. Václava  KLAUSE, CSc. : 
                             Přepis  nezodpovězeného dotazu:
" PAVLAS ( PAVLAT ?), Ostrava. Dobrý den. Já mám taky dotaz na pana prezidenta. 
Halasně se sděluje obyvatelstvu, že pan prezident stoupl v popularitě. Ptám se ho:
Je opravdu,   věří  tedy  opravdu,   té hodnotě průzkumu,  když  mnoho lidí,  velká 
většina ví,  že v době, kdy  mohl zasáhnout, došlo k tunelování.  Mnoho lidí přišlo 
o peníze.
  Domnívá  se  opravdu  pan  prezident,  že  tito lidé  souhlasí  s takovým
hodnocením ?   Děkuji. 
"

        Kopie třístránkové zamítavé odpovědi, doručené 23. VII. 2004:
....
....
                            Doplňující informace: 
  1/
 
Žluté  zvýraznění  některých  slov  a  vět  je moje  vlastní úprava,  stejně jako datum doručení, doplněné
      číslem  stránky.
  2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných  osob a institucí; 
      podle klíčových slov na titulních stránkách tohoto  zpravodajství: Letos například 14. února, 27. března,  
      a  další  data,  až do 17. července.
5/  Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
      jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
      V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
      zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
  6/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1.ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
      Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
      z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.